Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

Biuletyn nr 1392 z dnia 2024-04-07


Czytanie  I:           Dz 4, 32-35;

Psalm  118:           Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny;

Czytanie II:          1 J 5, 1-6;

Ewangelia:           J 20, 19-31;

               Z Ewangelii według św. Jana:

               Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: “Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: “Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: “Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: “Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: “Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: “Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: “Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

              (…) Druga niedziela wielkanocna to Niedziela Miłosierdzia, Bożego miłosierdzia! Pierwszym darem Zmartwychwstałego jest pokój. Boże miłosierdzie pokonuje zamknięte drzwi. Pan odnajduje nas tam, gdzie jesteśmy pozamykani w czterech ścianach naszych lęków. W jakim stanie zobaczy nas Jezus? Obawiam się, że w nie najlepszym. Tym bardziej potrzebujemy takiego spotkania i pokoju, którego sami nie wytwarzamy. To pokój, który jest Jego darem, jest owocem Paschy, pojednania ziemi z niebem. (…) „Pan mój i Bóg mój”. To wyznanie wiary św. Tomasza jest swego rodzaju podsumowaniem całej Ewangelii św. Jana, która zaczyna się od słynnego Prologu o Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. „Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca” (J 1,14). Ta chwała zakryta na krzyżu, rozbłysła w zmartwychwstaniu. Tomasz chciał zobaczyć i wtedy uwierzył. My w Kościele wierzymy świadectwu tych, którzy widzieli. Powtórzmy dziś wyznanie wiary Tomasza.

 ks. dr Tomasz Jaklewicz (GN 15/2020)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A + 

– poniedziałek, 08.04

Iz 7, 10-14; 8, 10c; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1,  26-38;

uroczystość Zwiastowania Pańskiego

– wtorek, 09.04Dz 4, 32-37; Ps 93; J 3, 7b-15
– środa, 10.04Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21
– czwartek, 11.04Dz 5, 27-33; Ps 34; J 3, 31-36
– piątek, 12.04Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15
– sobota, 13.04Dz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś przeżywamy II Niedzielę Wielkanocną – zwaną również Niedzielą Białą – kiedy to obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia i kończymy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Zapraszamy serdecznie na dzisiejsze nabożeństwo wieczorne, które stanowić będzie połączenie Wieczoru Uwielbienia, paschalnej Drogi Światła oraz nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego. Początek o godz. 19.00.

■ Jutro (08.04) obchodzimy liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (08.04), Aula, godz. 19.00.

■ W najbliższy piątek (12.04) wystąpi w naszym kościele chór ALLA CAMERA z Grudziądza – będzie nam towarzyszył w czasie Mszy św. o godz. 18.30, a po liturgii zaprasza na krótki koncert!

Zapraszamy młodych ludzi w przedziale wiekowym 14-19 lat, na spotkania młodzieżowe w naszej wspólnocie.Rozpoczynamy serię cotygodniowych spotkań. Odbywać się one będą w każdą niedzielę o godz. 11.00 w salce katechetycznej na I piętrze. Spotkania te mają służyć pogłębieniu wiary, lepszemu poznaniu siebie oraz duchowemu wzrastaniu. Pierwsze spotkanie odbędzie się już za tydzień – 14 kwietnia. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy rodziców do uczestniczenia wspólnie z młodzieżą we Mszy św. o godz. 10.00 lub o godz. 12.00.

■ W przyszłą niedzielę – 14 kwietnia – zapraszamy na Mszę św. w polskiej kaplicy na cmentarzu Prima Porta (godz. 15.30).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).  Dzisiaj (07.04) dyżur pełni doradca rodzinny – p. Anna Gajosz-Burzyńska (9.30-11.30, pomieszczenie na II piętrze).

■ Prosimy o zapoznanie się z zapowiedziami przedślubnymi, które wywieszone zostały w przedsionku kościoła.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.