Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

Zgromadzenie założył 8 września 1932 roku kard. August Hlond, Prymas Polski, przy współudziale ks. Ignacego Posadzego (założyciel Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla) w Potulicach koło Nakła. Swą uroczystość tytularną chrystusowcy obchodzą w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dom Główny zgromadzenia, liczącego prawie 500 członków, i pracującego na wszystkich kontynentach, znajduje się w Poznaniu. Chrystusowcy pełnią swą szczególną misję także na terenie Włoch, w tym oczywiście w Rzymie, w duchu swego zawołania: „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej”.

To właśnie do Rzymu, stolicy chrześcijaństwa, od najdawniejszych czasów podążają rzesze pielgrzymów, w tym i nasi rodacy. Od pierwszych lat istnienia, Towarzystwo Chrystusowe na trwałe związane jest z Wiecznym Miastem. Jako pierwsi w 1935 r. wyjechali na studia klerycy Józef Grzelczak i Józef Miękus. Do wybuchu II wojny światowej w sumie było 7 kleryków-studentów. Od 1938 r. czterech braci chrystusowców pełniło funkcje gospodarcze w Kolegium Polskim. Dwaj z nich: Władysław Szynakiewicz i Wincenty Walczak pozostali na placówce przez całą wojnę. Po wyzwoleniu z niemieckich obozów, do Rzymu dotarli klerycy Franciszek Okroy, Zygmunt Szwajkiewicz i Marian Gutowski, aby kontynuować przerwane studia i otrzymać święcenia kapłańskie. Następnie dołączył do nich wyświęcony w Paryżu ks. Walery Przekop. Po uwieńczeniu studiów doktoratami ks. Przekop i ks. Okroy zamieszkali przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, aby pomagać nowo mianowanemu opiekunowi polskich emigrantów abp. Józefowi Gawlinie. Pierwszy z nich w następnych latach pełnił m.in. funkcje administratora Hospicjum św. Stanisława oraz Prokuratora Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, a drugi przełożonego wspólnoty zakonnej w Rzymie i Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla zagranicy. Od tamtej pory chrystusowcy związali się z duszpasterstwem naszych rodaków w kościele przy via delle Botteghe Oscure. Po śmierci abpa Gawliny kontynuowali oni pracę w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Emigracyjnego przy boku biskupów: Władysława Rubina i Szczepana Wesołego.

Księża chrystusowcy sprawują opiekę duszpasterską w kościele św. Stanisława BM od r. 1959. Pracowali tu kolejno:

ks. Mieczysław Kowalczyk (+)

ks. Marian Burniak SChr

ks. Andrzej Duczkowski SChr (+)

ks. Artur Migas SChr

ks. Edward Strycharz SChr

ks. Krzysztof Antoń SChr

ks. Grzegorz Ryngwelski SChr

ks. Dariusz Lewicki SChr (+)

ks. Marcin Dereszkiewicz SChr

ks. Sebastian Sosnowski SChr

ks. Marek Siwicki SChr

Aktualnie funkcję wice-kapelanów Polaków na terenie diecezji rzymskiej pełnią:

ks. Jacek Staniek SChr

ks. Matthew J Gardzinski, SChr

*Chiesa di San StanislaoV.M. via delle Botteghe Oscure, 15 00186 Roma tel. + 39 06 679 53 47 faks +39 06 679 01 69

Duszpasterstwo © 2018 / All Rights Reserved