Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

Biuletyn nr 1376 z dnia 2023-12-17


Czytanie  I:           Iz 61, 1-2a. 10-11;

Psalm Łk 1:          Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim;

Czytanie II:          1 Tes 5, 16-24;

Ewangelia:           J 1, 6-8. 19-28;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: “Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: “Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: “Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: “Nie jestem”. “Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: “Nie”. Powiedzieli mu więc: “Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Powiedział: “Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: “Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: “Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

               (…) Ilekroć powracam do postaci Jana Chrzciciela, porusza mnie jego umiejętność pozostawania na drugim planie. Ze wszystkiego co robi, przebija zawsze jedna myśl: On ma wzrastać, a ja się umniejszać. Jan nie chce niczego zachować dla siebie. Nie chce być niczyim ulubieńcem. Jego pragnieniem jest wyłącznie przygotowanie drogi Pańskiej. Tak, by Jezus mógł przyjść i zastać wszystko gotowe na przyjęcie Dobrej Nowiny. Trzeba to potraktować jako wyzwanie na nasz czas. W świecie, który tworzy idoli, by używając ich twarzy, zachowań czy sposobów ubierania się rozbudzać nowe potrzeby ł kreować mody, które przyniosą ogromne zyski, niezbędna staje się umiejętność zdrowego zdystansowania się wobec tej niezwykle mocnej presji -wpierw medialnej, a w konsekwencji także społecznej. Jest wiele spraw ważnych, na których może nam zależeć i o które warto zabiegać. Mając odpowiednie talenty i rozpoznając zadania, do których wzywa nas Pan Bóg, należy podjąć je z całą odpowiedzialnością. Nie można jednak zapomnieć, że nie do siebie i nie swoimi drogami mamy prowadzić ludzi. Tak jak Jan Chrzciciel i wielu innych Bożych ludzi, trzeba brać odpowiedzialność za innych, tzn. prowadzić ich drogami Ewangelii i zawsze w jedną stronę – do Chrystusa.

ks. Dariusz Madejczyk („Przewodnik Katolicki”, 50/2005)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 18.12Jr 23, 5-8; Ps 72; Mt 1, 18-24
– wtorek, 19.12Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71; Łk 1, 5-25
– środa, 20.12Iz 7, 10-14; Ps 24; Łk 1, 26-38
– czwartek, 21.12So 3, 14-17; Ps 33; Łk 1, 39-45
– piątek, 22.121 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1-8; Łk 1, 46-56
– sobota, 23.12Ml 3, 1-4. 23-24; Ps 25; Łk 1, 57-66

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zapraszamy na niedzielne nieszpory o godz. 17.30.

■ Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary, które w całości są przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany oświetlenia w kościele. Jeśli ktoś ma taką potrzebę serca, to istnieje możliwość wsparcia tej inwestycji ofiarami gotówkowymi (w zakrystii) lub poprzez dokonanie przelewu bankowego (Chiesa ed Ospizio di San Stanislao; IBAN IT65E0306909606100000004891; causa: „wymiana oświetlenia” lub „sostituzione dell’illuminazione”).

Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi przedświątecznej – w dni powszednie, od godz. 17.45.

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (18.12), Aula, godz. 19.00.

■ We wtorek (19.12) oraz w czwartek (21.12) zapraszamy na godz. 18.30 na tradycyjną Mszę św. RORATNIĄ.

■ W zakrystii można jeszcze zaopatrzyć się w pobłogosławione opłatki wigilijne.

■ TYLKO do końca adwentu przyjmujemy w zakrystii zaproszenia na „kolędę”, czyli duszpasterskie odwiedziny wiernych.

Pasterka w naszym kościele – o godz. 24.00.

Pozostałe Msze w uroczystość Bożego Narodzenia będą sprawowane o godz. 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz o 18.00.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś (17.12) dyżur pełni adwokat – p. Andrea Sconosciuto (między godz. 9.30 a godz. 11.30).