Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1369 z dnia 2023-10-29


Czytanie  I:           Wj 22, 20-26;

Psalm   18:            Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja;

Czytanie II:          1 Tes 1, 5c-10;

Ewangelia:           Mt 22, 34-40;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: “Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

               (…) Podwójne przykazanie miłości: Boga i bliźniego, nie możemy pojmować na zasadzie przeciwstawności. By dobrze je zrozumieć, warto odwołać się do myśli św. Augustyna, który w komentarzu do Ewangelii św. Jana pisze: „Miłość Boga jest pierwszą w dziedzinie przykazania, a miłość bliźniego pierwszą w porządku wykonania. Ten, który ci wskazał owo podwójne przykazanie miłości, nie polecił ci najpierw miłować bliźniego, a następnie Boga, lecz najpierw Boga, a potem bliźniego”. Często porównujemy nasze życie do pielgrzymowania do Boga. Nie dokonuje się to w sterylnej przestrzeni, ale w ciągłym kontakcie z bliźnimi. Dlatego trzeba znów przywołać św. Augustyna, który trafnie ujmuje: „Nie doszliśmy jeszcze do Boga, ale mamy z sobą naszego bliźniego. Weźmij więc na siebie tego, który ci towarzyszy w drodze, abyś doszedł do Tego, z którym pragniesz przebywać”.

ks. Bogdan Giemza SDS  (nowezycie.archidiecezja.wroc.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A + 

– poniedziałek, 30.10Rz 8, 12-17; Ps 68; Łk 13, 10-17
– wtorek, 31.10Rz 8, 18-25; Ps 126; Łk 13, 18-21
środa, 01.11

Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24; 1 J 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

uroczystość Wszystkich Świętych

– czwartek, 02.11

Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27; 1 Kor 15, 20-28); Łk 23, 44-53; 24, 1-6a

wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

– piątek, 03.11Rz 9, 1-5; Ps 147B; Łk 14, 1-6
– sobota, 04.11

Rz 11, 1-2a. 11-29); Ps 94; Łk 14, 1. 7-11

św. Karola Boromeusza, biskupa

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone kartki wypominkowe. Po ich wypełnieniu, prosimy o zwrot w zakrystii. Za tych zmarłych będziemy się modlić w listopadzie w modlitwie różańcowej.

Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (30.10), Aula, godz. 19.00.

Bal ŚwiętychHOLY  WINS – wtorek (31.10), Aula, godz. 19.15.

W środę, 1 listopada, przypada obowiązkowa uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o godz.: 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00. Zapraszamy także na Mszę św. w polskiej kaplicy na cmentarzu Prima Porta, o godz. 16.00.

■ 1 listopada organizujemy wyjazd autokarowy na Monte Cassino. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii. Cena: 20 euro. Wyjazd z Piazzale dei Partigiani o godz. 7.00.

■ W czwartek (02.11) przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny.

■ Zachęcamy do praktyki zyskiwania daru odpustu zupełnego dla osób zmarłych (www3.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html).

■ Od 2 do 8 listopada – zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową w intencji zmarłych z wypominek – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ Od 9 do 30 listopada – modlitwa wypominkowa za zmarłych w dni powszednie – bezpośrednio po wieczornej Mszy św., a we wszystkie listopadowe niedziele  – po każdej Mszy św.

■ Pierwszy piątek miesiąca (03.11): od godz. 17.30 – adoracja eucharystyczna oraz okazja do spowiedzi św.; godz. 18.00 – różaniec za zmarłych oraz nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego; godz. 18.30 – Msza św.

■ Pierwsza sobota miesiąca (04.11) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 18.00.

Katecheza dla dorosłych – niedziela (05.11), godz. 9.30, w kościele. Przypominamy, że katecheza dla dorosłych odbywa się regularnie w pierwszą oraz trzecią niedzielę danego miesiąca. Zapraszamy!

■ Zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca – w przyszłą niedzielę (05.11). – o godz. 9.45 oraz bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00 (sprawowanej w intencji członków naszych Róż Różańcowych).

Wieczór Uwielbienia – niedziela (05.11.), godz. 19.00.

■ UWAGA! Jeśli w naszej wspólnocie są osoby dorosłe, które jeszcze nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania to prosimy, aby skontaktowały się z ks. Mateuszem.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś (29.11) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – Aula, między godz. 9.30 a godz. 11.30; oraz p. Andrea Sconosciuto (adwokat Roty Rzymskiej, specjalista z prawa rodzinnego) – Aula, między godz. 17.30 a godz. 19.00.

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rzymie, poszukuje pilnie nauczyciela historii! Informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.