Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1366 z dnia 2023-10-08


Czytanie  I:           Iz 5, 1-7;

Psalm   80:            Winnicą Pana jest dom Izraela;

Czytanie II:          Flp 4, 6-9;

Ewangelia:           Mt 21, 33-43;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: “To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: “Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: “Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: “Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

                (…) Słowa te skłaniają do refleksji nad wielką odpowiedzialnością tych, którzy w każdym czasie są powołani do pracy w winnicy Pańskiej, a zwłaszcza tych, którym powierzono władzę i którzy pobudzają do odnowienia pełnej wierności Chrystusowi. On jest “kamieniem, który odrzucili budujący” (por. Mt 21, 42), ponieważ uważali Go za nieprzyjaciela prawa i groźnego dla porządku publicznego; ale On sam, odrzucony i ukrzyżowany, zmartwychwstał, stając się “kamieniem węgielnym”, na którym z całą pewnością można postawić fundament każdego istnienia ludzkiego i całego świata. (…) Właściciel winnicy oznacza samego Boga, a winorośl symbolizuje Jego lud, a także życie, które On nam daje, abyśmy dzięki Jego łasce i naszemu zaangażowaniu czynili dobro. Św. Augustyn komentuje to w ten sposób, że “Bóg nas uprawia, tak jak pole, aby nas uczynić lepszymi” (Kazanie 87, 1, 2: PL 38, 531). Bóg ma pewien plan dla swoich przyjaciół, ale niestety odpowiedź człowieka zmierza często ku niewierności, co przekłada się na odrzucenie Boga. Pycha i egoizm uniemożliwiają wręcz uznanie i przyjęcie najcenniejszego daru Boga: Jego Jednorodzonego Syna. Kiedy w końcu “posłał do nich swego syna [rolnicy]… chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili” (Mt 21, 37. 39). Bóg oddaje się w nasze ręce, zgadza się stać niezgłębioną tajemnicą słabości i objawia swoją wszechmoc w wierności wobec planu miłości, który w końcu przewiduje jednak również sprawiedliwe kary dla bezbożnych (…).

 papież  Benedykt  XVI  (www.deon.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 09.10Jon 1, 1–2, 1. 11; Jon 2, 3-8; Łk 10, 25-37
– wtorek, 10.10Jon 3, 1-10; Ps 130; Łk 10, 38-42
– środa, 11.10Jon 4, 1-11; Ps 86; Łk 11, 1-4
– czwartek, 12.10Ml 3, 13-20a; Ps 1; Łk 11, 5-13
– piątek, 13.10

Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9; Łk 11, 15-26

bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

– sobota, 14.10Jl 4, 12-21; Ps 97; Łk 11, 27-28

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W miesiącu październiku zapraszamy codziennie na nabożeństwa różańcowe – pół godziny przed wieczorną Eucharystią.

Duszpasterstwo Akademickie – kolejne spotkanie w poniedziałek (09.10), godz. 19.00 (Aula). Zapraszamy!

■ W czwartek (12.10) zapraszamy na projekcję fragmentów filmów pt. „Apartament” i „Metr od świętości” – Aula, godz. 19.15. Po projekcji odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem papieskiego fotografa p. Arturo Mari.

W najbliższy piątek (13.10) przypada rocznica poświęcenia naszego kościoła. Dzień ten ma rangę uroczystości, dlatego też członkowie naszej wspólnoty są tego dnia zwolnieni z zachowania piątkowych przepisów pokutnych. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.15 lub o godz. 18.30.

Krąg Biblijny – piątek, Aula, godz. 19.30.

■ Warsztaty Muzyki Kościelnej „Wiara i Rozum– w dniach od 13 do 15 października – w  Auli św. JP II – prowadzenie: Paweł Bębenek (Kraków). Zapisy – na naszej stronie internetowej.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – Aula, od godz. 9.30 do godz. 11.30.

Katecheza dla dorosłych – niedziela (15.10), godz. 9.30.

■ W imieniu organizatorów, zapraszamy na przedstawienie „Tajemnica Eucharystii” – niedziela (15.10), kościół ojców redemptorystów (Via Merulana), godz. 19.30.

■ W przyszłą niedzielę (15.10) odbęda się w Polsce wybory parlamentarne. Zachęcamy do wzięcia udziału w tychże wyborach. Lokal wyborczy przy naszym kościele (w Auli) czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 21.00.

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rzymie, organizuje kursy języka polskiego (jako języka obcego) dla dzieci w wieku 5-6 lat. Informacje pod numerem telefonu – 340 149 5096 lub drogą mailową – katolickapolskaszkolarzym@gmail.com

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.