Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1364 z dnia 2023-09-24


Czytanie  I:           Iz 55, 6-9;

Psalm  145:           Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają;

Czytanie II:          Flp 1, 20c-24. 27a;

Ewangelia:           Mt 20, 1-16a;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: “Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

                  „Poprzez tę przypowieść Jezus chce otworzyć nasze serca na logikę miłości Ojca, która jest darmo dana i hojna. Chodzi o to, aby dać się zadziwić i zafascynować «myślami» i «drogami» Boga, które, jak przypomina prorok Izajasz, nie są naszymi myślami i nie są naszymi drogami (por. Iz 55, 8). (…) On posługuje się miłosierdziem — szczodrze przebacza, pełen jest wielkoduszności i dobroci, którymi obdarza każdego z nas, otwiera wszystkim bezkresne obszary swej miłości i łaski, które jako jedyne mogą dać ludzkiemu sercu pełnię radości”

 papież Franciszek, 24.09.2017 r.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 25.09Ezd 1, 1-6; Ps 126; Łk 8, 16-18
– wtorek, 26.09Ezd 6, 7-8.12b.14-20; Ps 122; Łk 8, 19-21
– środa, 27.09

Ezd 9, 5-9; Tb 13, 2-8; Łk 9, 1-6

św. Wincentego à Paulo, prezbitera

– czwartek, 28.09

Ag 1, 1-8; Ps 149; Łk 9, 7-9

św. Wacława, męczennika

– piątek, 29.09

Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 138; J 1, 47-51

św. Michała, Rafała i Gabriela – archaniołów

– sobota, 30.09

Za 2,5-9.14-15a; Jr 31,10-13); Łk 9, 43b-45

św. Hieronima, prezbitera i DK

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiaj (24.09) będzie nam towarzyszyć w czasie Mszy św. o godz. 18.00 Orkiestra Dęta Gminy Biskupice. Po liturgii zapraszamy na koncert w naszym kościele!

W związku z zakończeniem przez ks. prał. Jana Główczyka pełnienia funkcji Administratora Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM oraz jego nominacją na Rektora Kolegium Polskiego w Rzymie, zapraszamy w przyszłą niedzielę (01.10) na uroczystą Mszę św. o godz. 12.00 – w czasie której w szczególny sposób będziemy się modlić w intencji ks. Jana, i w ten sposób wyrazimy naszą wdzięczność wobec jego osoby.

■ Jeszcze tylko do końca obecnego tygodnia prowadzimy zapisy dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii. W przyszłą niedzielę (01.10) zapraszamy na godz. 10.00 na spotkanie organizacyjne i pierwszą katechezę, a potem na Mszę św. o godz. 11.00.

■ Wznawiamy cykl katechez dla dorosłych – niedziela (01.10), godz. 9.30.

■ W przyszłą niedzielę (01.10), wznawiamy spotkania kandydatów do bierzmowania.

■ Zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca – niedziela (01.10), godz. 9.45 oraz bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00.

■ Wieczór Uwielbienia – niedziela (01.10), godz. 19.00.

■ Z okazji zbliżającej się 45 rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową, przygotowywany jest przez Kościół św. Stanisława oraz Fundację Jana Pawła II bogaty program obchodów (m.in. polonijne czuwanie modlitewne na Placu św. Piotra, 16 października, o godz. 18.44). Więcej szczegółów – za tydzień.

Warsztaty Muzyki Kościelnej „Wiara i Rozum”– w dniach od 13 do 15 października – w Auli św. JP II – prowadzenie: Paweł Bębenek (Kraków). Zapisy – na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy!

Katolicka Polska Szkoła podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rzymie, organizuje kursy języka polskiego (jako języka obcego) dla dzieci w wieku 5-6 lat. Informacje pod numerem telefonu – 340 149 5096 lub drogą mailową – katolickapolskaszkolarzym@gmail.com

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.