Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1359 z dnia 2023-08-20


Czytanie  I:           Iz 56, 1. 6-7;

Psalm   67:            Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże;

Czytanie II:          Rz 11, 13-15. 29-32;

Ewangelia:           Mt 15, 21-28;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: “Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: “Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: “Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: “Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: “Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom”. A ona odrzekła: “Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: “O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa.

               (…) My również jesteśmy wezwani do wzrastania w wierze, do otwarcia się i przyjęcia w wolności daru Bożego, do wołania z ufnością także do Jezusa: «Obdarz nas wiarą, pomóż nam znaleźć drogę!». Jest to droga, którą Jezus wskazał swoim uczniom, kobiecie kananejskiej, ludziom wszystkich czasów i narodów, każdemu z nas. Wiara umożliwia nam poznawanie i przyjmowanie rzeczywistej tożsamości Jezusa, Jego nowości i wyjątkowości, Jego Słowa jako źródła życia, aby móc żyć w osobistej relacji z Nim. Poznanie wiary wzrasta, wzrasta z pragnieniem znalezienia drogi, jest ono ostatecznie darem Boga, który nam się objawia nie jako coś abstrakcyjnego, bez oblicza i bez imienia, lecz związane jest z Osobą, która chce zacieśnić z nami więź głębokiej miłości i ogarnąć całe nasze życie. Dlatego każdego dnia musimy w sercu doświadczać nawrócenia, codziennie powinniśmy z człowieka skupionego na samym sobie przemieniać się w człowieka otwartego na działanie Boga, w człowieka duchowego (por. 1 Kor 2, 13-15), który odpowiada na Słowo Pana i otwiera się na Jego miłość. (…)

 Benedykt XVI  (14.08.2011 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 21.08Sdz 2, 11-19; Ps 106; Mt 19, 16-22
– wtorek, 22.08

Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113; Łk 1, 26-38

NMP Królowej

– środa, 23.08Sdz 9, 6-15; Ps 21; Mt 20, 1-16
– czwartek, 24.08

Ap 21, 9b-14; Ps 145; J 1, 45-51

św. Bartłomieja, apostoła

– piątek, 25.08Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Ps 146; Mt 22, 34-40
– sobota, 26.08

Prz 8, 22-35; Ps 48; J 2, 1-11

NMP Częstochowskiej

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św. (godz. 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00).

■ W sobotę (26.08.) przypada w Polsce liturgiczna uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszamy na Msze św. tego dnia o godz. 7.15 oraz o godz. 18.30.

■ W poniedziałek – 28 sierpnia – przypada 5 rocznica śmierci ś.p. Arcybiskupa Szczepana Wesołego. Zapraszamy tego dnia na Mszę św. w intencji Ks. Arcybiskupa (godz. 18.30).

■ Wkrótce świętować będziemy 770 rocznicę kanonizacji św. Stanisława, biskupa i męczennika – patrona naszego kościoła. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w te uroczyste obchody, organizowane przez Archidiecezję Krakowską:

– środa, 6 września – papieska audiencja generalna

– czwartek, 7 września – Msza św. w Bazylice św. Piotra w Rzymie (godz. 12.00)

– piątek, 8 września – Msza św. w Bazylice św. Franciszka w Asyżu (godz. 12.30).

Organizujemy autokarową polonijną pielgrzymkę do Asyżu – na uroczystość 770-lecia kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa – piątek 8 września (zapisy wraz z wpłatą 35 euro – w zakrystii; wyjazd o godz. 7.00 z Piazzale dei Partgiani; w programie: uczestnictwo w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego, modlitwa przy grobach św. Franciszka, św. Klary oraz bł. Carlo Acutisa, zwiedzanie Asyżu). Bardzo serdecznie zapraszamy!

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze ze św. Janem Pawłem II na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.

■ Wszystkim udającym się na wakacje oraz rozpoczynającym urlopy, życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu, a gościom oraz pielgrzymom życzymy błogosławionego i radosnego pobytu w Rzymie!