Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1358 z dnia 2023-08-13


Czytanie  I:           1 Krl 19, 9a.11-13a;

Psalm   85:            Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie;

Czytanie II:          Rz 9, 1-5;

Ewangelia:           Mt 14, 22-33;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.

                (…) To ewangeliczne wydarzenie jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego problemu życia ludzkiego – wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr z pewnością miał wiarę, którą wyznał później tak wspaniale pod Cezareą Filipową, ale w tym momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny wiatr, Piotr zaczął tonąć, ponieważ zwątpił. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. Jego wierze zabrakło istotnego elementu – całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby, zabrakło całkowitego pokładania w Nim nadziei. (…) Jezioro kojarzy się z obrazem świata – również i świata współczesnego, w którym żyjemy, w którym Kościół spełnia swe posłannictwo. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie, tak jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Było mu ono bliskie i znane jako miejsce codziennej pracy rybaka, a z drugiej strony był to żywioł, z którym trzeba było konfrontować swe siły i doświadczenie. Człowiek musi wejść w ten świat, poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ otrzymał od Boga polecenie, aby przez pracę – studia, trud twórczy – czynił sobie “ziemię poddaną” (por. Rdz 1,28). Z drugiej strony nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest to bowiem przeciwko naturze człowieka, przeciw jego wewnętrznej prawdzie, gdyż serce ludzkie – jak powiedział św. Augustyn – jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu (por. Wyznania). Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu. (…)

 św. Jan Paweł II  (Poznań, 1997 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 14.08

Pwt 10, 12-22; Ps 147B; Mt 17, 22-27

św. Maksymiliana Kolbego, prezb. i męczennika

wtorek, 15.08

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 132; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56

Wniebowzięcie NMP

– środa, 16.08Pwt 34, 1-12; Ps 66; Mt 18, 15-20
– czwartek, 17.08

Joz 3, 7-10a. 11. 13-17; Ps 114; Mt 18, 21–19, 1

św. Jacka, prezbitera

– piątek, 18.08Joz 24, 1-13; Ps 136; Mt 19, 3-12
– sobota, 19.08Joz 24, 14-29; Ps 16; Mt 19, 13-15

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: godz. 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

Okazja do spowiedzi św. – przed każdą Mszą św. niedzielną oraz przed każdą wieczorną Mszą św. w dni powszednie (szczegóły dyżurów i ich miejsce wywieszono na konfesjonałach oraz w przedsionku kościoła).

We wtorek (15.08) przypada obowiązkowa uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele – według wakacyjnego porządku niedzielnego.

■ W najbliższy wtorek (15.08) – ze względu na przypadającą tego dnia uroczystość – Biuro Parafialne będzie nieczynne!

■ W najbliższą środę (16.08) nie odbędzie się papieska audiencja generalna.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze ze św. Janem Pawłem II na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.

■ Wszystkim udającym się na wakacje oraz rozpoczynającym urlopy, życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu, a gościom oraz pielgrzymom życzymy błogosławionego i radosnego pobytu w Rzymie!