Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

NIEDZIELA PALMOWA

Biuletyn nr 1339 z dnia 2023-04-02


Czytanie I:            Iz 50, 4-7;

Psalm  22:             Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?;

Czytanie II:          Flp 2, 6-11;

Ewangelia:           Mt 26, 14–27, 66;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”». A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy». Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!» Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 03.04Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11
– wtorek, 04.04Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33.36-38
– środa, 05.04Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25
– czwartek, 06.04

Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B; 1 Kor 11, 23-26;

J 13, 1-15

– piątek, 07.04

Iz 52, 13-53, 12; Ps 31; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9;

J 18, 1-19, 42

– sobota, 08.04–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza kolekta w całości zostanie przeznaczona na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Syrii oraz Turcji. Dziękujemy!

Ostatnie Gorzkie Żale – dziś (02.04), godz. 17.15.

■ Bezpłatne Warsztaty Psychologiczne („Ćwiczenia efektywnej komunikacji”) – dziś (02.04), Aula, od godz. 15.15 do godz. 17.15.

■ Wieczór Uwielbienia – dziś (02.04), godz. 19.00.

Polonijne Czuwanie Modlitewne – „JESTEŚMY!” – dziś (02.04), Plac św. Piotra, godz. 21.00. W ten sposób pragniemy wyrazić naszą wdzięczność oraz głęboki szacunek wobec ŚW.  JANA PAWŁA II.

■ Ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu można złożyć do skarbony z tyłu kościoła – Bóg zapłać!

S P O W I E D Ź     P R Z E D Ś W I Ą T E C Z N A:

             -poniedziałek, wtorek, środa:  godz. 17.30 – 18.30

■ Nabożeństwo ku czci św. Józefa – środa (05.04), godz. 18.00.

■ W Wielki Czwartek Kancelaria Parafialna – NIECZYNNA.

L   I   T   U   R   G   I   A:

Wielki Czwartek (rozpoczęcie Triduum Paschalnego):

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 19.00

(kościoł będzie otwarty do godz. 22.00)

Wielki Piątek (dzień postu ścisłego i wstrzemięźliwości od  pokarmów  mięsnych; pierwszy piątek miesiąca):

Liturgia Męki Pańskiej – godz. 19.00

(kościół będzie otwarty do godz. 22.00)

Wielkopiątkowa taca przeznaczona jest na pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej!

W I G I L I A     P A S C H A L N A  (sobota) – godz. 21.00

Niedziela Wielkanocna – 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00

               (Nieszpory – godz. 17.30)

-Poniedziałek Wielkanocny – 8.30, 10.00, 12.00 oraz 18.00.

■ Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny (tzw. święconka) – w Wielką Sobotę, w Auli, od godz. 9.00 do godz. 18.00 – co pół godziny. W tym czasie trwać będzie w kościele adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie oraz będzie można skorzystać z sakramentu spowiedzi (do godz. 17.30).

Pielgrzymka do Ziemi Świętej, od 28 czerwca do 7 lipca 2023 r. (przewodnik – ks. arcybiskup Grzegorz Ryś).Chętnych prosimy o wstępne wpisanie się na listę (bez konieczności wnoszenia kaucji za bilet) – można to uczynić osobiście w zakrystii lub e-mailem..

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ W zakrystii naszego kościoła są do nabycia książki pt. „Stygmatyk z Manoppello”, o życiu o. Domenico, kapucyna, który propagował Święte Oblicze i o samej historii chusty z twarzą Jezusa. Cena: 7 euro.

■ W imieniu organizatorów zapraszamy na wernisaż wystawy dziesięciu nowych obrazów Jezusa Miłosiernego, który odbędzie się 19 kwietnia, o godzinie 18.30 w Musei di San Salvatore in Lauro w Rzymie (adres: Piazza San Salvatore in Lauro 15). Jest to element większego projektu – „Namalować katolicyzm na nowo”, którego celem jest ożywienie sztuki sakralnej.

■Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.