Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Biuletyn nr 1337 z dnia 2023-03-19


Czytanie I:            1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13;

Psalm  23:             Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego;

Czytanie II:          Ef 5, 8-14;

Ewangelia:           J 9, 1-41;

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 20.03

2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89; Rz 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a

uroczystość  św. Józefa, Oblubieńca NMP

– wtorek, 21.03Ez 47, 1-9,12; Ps 46; J 5, 1-16
– środa, 22.03Iz 49, 8-15; Ps 145; J 5, 17-30
– czwartek, 23.03Wj 32, 7-14; Ps 106; J 5, 31-47
– piątek, 24.03Mdr 2,1a.12-22; Ps 34; J 7,1-2.10.25-30
– sobota, 25.03

Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38

uroczystość  Zwiastowania Pańskiego

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Gorzkie Żale – wszystkie niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.15.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej –  piątki Wielkiego Postu, godz. 19.15.

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

■ Osoby zainteresowane zapraszamy dziś na bezpłatne warsztaty – „Ćwiczenia efektywnej komunikacji”, które poprowadzą: p. Anna Gaweł (psycholog kliniczny i psychoterapeuta) oraz p. Olena Shust (psycholog edukacji) – Aula, godz. 11.00 – 13.00.

■ W poniedziałek (20.03) przypada liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.15, 12.00 oraz o 18.30 (o godz. 18.00 – specjalne nabożeństwo ku czci św. Józefa), Zapraszamy!

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (20.03), godz. 19.00 (Aula).

■ Krąg Biblijny – piątek (24.03), Aula, godz. 19.45.

■ W sobotę (25.03) obchodzimy liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św.w  naszym kościele o godz. 7.15 oraz o godz. 18.30. Zapraszamy!

■ W najbliższa sobotę (25.03) zapraszamy serdecznie na Koncert Pasyjny: „Pasja. Golgota trzeciego tysiąclecia”. Początek bezpośrednio po wieczornej Eucharystii (godz. 19.15).

■ Msza św. w intencji rodzin – niedziela, 26.03, godz. 10.00 (po liturgii – spotkanie w Auli).

■ W przyszłą niedzielę (26.03), gościć będziemy w naszej wspólnocie, na Mszy św. o godz. 18.00, chór parafialny CANTATE DEO z Polskiej Misji Katolickiej „Niederrhein”, z Niemiec.

Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej, od 28 czerwca do 7 lipca 2023 br. Przewodnikiem będzie ks. arcybiskup Grzegorz Ryś. Podczas pielgrzymki nawiedzimy m.in.: Jerozolimę * Betlejem * Nazaret * Jezioro Galilejskie * Źródła Jordanu * Górę Tabor * Pustynię Judzką * Górę Oliwną oraz Ain Karem. W zakrystii można odebrać blankiety zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dotyczące programu oraz warunków uczestnictwa.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś dyżur pełni p. p. Anna Gaweł (psycholog i psychoterapeutka) – Aula, godz. 9.30 – 11.00. Natomiast za tydzień (26.03) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – Aula, godz. 9.30 – 11.00.

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.