Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Biuletyn nr 1336 z dnia 2023-03-12


Czytanie I:            Wj 17, 3-7;

Psalm 117(116):   Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie;

Czytanie II:          Rz 5, 1-2. 5-8;

Ewangelia:           J 4, 5-42;

                Z Ewangelii według św. Jana [wersja krótsza]:

               Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Sama-rytanka: „Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: ‘Daj Mi się napić’, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. […] Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą mówię”. […] Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. […] Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni.
I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

                W tej ewangelicznej scenie Jezus przełamuje pewne tabu. Po pierwsze: rozmawia publicznie z kobietą, po drugie: jego rozmówczyni jest Samarytanką, a więc jest wyznawczynią wiary uznawanej przez Żydów za wypaczenie judaizmu. Pan nie potępia ani samej kobiety ani jej życia. Zamiast tego tłumaczy, Kim jest i zachęca do oddawania czci Bogu Jedynemu niezależnie od miejsca sprawowanego kultu: Góry Garizim czy Jerozolimy. Punktem kulminacyjnym rozmowy jest moment, kiedy Pan Jezus wyjawia kobiecie, że jest wyczekiwanym Mesjaszem. Tajemnica zostaje wyjawiona, pragnienie zaspokojone i Samarytanka odchodzi, pozostawiając puste naczynie, co Ewangelista wyraźnie podkreśla. Tak jak Pan Jezus prosił Samarytankę, tak i ja proszę dziś Jego: Daj mi się napić. Daj mi się napić i pozwól zaspokoić pragnienie życia wiecznego, Panie.

 – komentarz Teresy Pieczyńskiej

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 13.032 Krl 5, 1-15a; Ps 42 (41); Łk 4, 24-30
– wtorek, 14.03Dn 3, 25.34-43; Ps 25 (24); Mt 18, 21-35
– środa, 15.03Pwt 4, 1.5-9; Ps 147B; Mt 5, 17-19
– czwartek, 16.03Jr 7, 23-28; Ps 95 (94); Łk 11, 14-23
– piątek, 17.03Oz 14, 2-10; Ps 81 (80); Mk 12, 28b-34
– sobota, 18.03Oz 6, 1-6; Ps 51 (50); Łk 18, 9-14

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przeżywamy obecnie okres Wielkiego Postu – czas przygotowania do zbliżających się Uroczystości Paschalnych (Wielkanocnych), stanowiących szczyt całego roku liturgicznego. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo GORZKICH ŻALI. Początek o godz. 17.15. Kazania pasyjne w tym roku głosi o. Albert Kogut OFM. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej (po wieczornej Mszy św. – o godz. 19.15).

■ W tym roku, 19 marca przypada w niedzielę Wielkiego Postu. Dlatego uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP zostaje liturgicznie przeniesiona z niedzieli na PONIEDZIAŁEK 20 MARCA. Msze święte w naszym kościele (20 marca) o godz. 7.15, 12.00 oraz 18.30. Aby dobrze przygotować się, rozpoczęliśmy w minioną sobotę modlitewną 9-dniową nowennę przygotowującą nas do uroczystości. Odbywa się ona codziennie, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do polecania św. Józefowi w tym czasie wszystkich spraw osobistych, naszej wspólnoty oraz Kościoła powszechnego.

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (13.03), godz. 19.00 (Aula).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Informacja dla osób udających się na pielgrzymkę autokarową do Manopello-Lanciano-S.Giovanni Rotondo-Monte Sant’Angelo w dniach 18-19 marca br.: WYJAZD w sobotę, 18 marca o godz. 7.30 (Piazzale dei Partigiani – Roma Ostiense); POWRÓT w niedzielę, 19 marca ok. godz. 19.00 (Piazzale dei Partigiani – Roma Ostiense).

■ PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ!

Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej, od 28 czerwca do 7 lipca 2023 br. Przewodnikiem będzie ks. apb Grzegorz RYŚ. Podczas pielgrzymki nawiedzimy m.in.: Jerozolimę * Betlejem * Nazaret * Jezioro Galilejskie * Źródła Jordanu * Górę Tabor * Pustynię Judzką * Górę Oliwną oraz Ain Karem. Zainteresowani mogą odebrać w zakrystii blankiety zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dotyczące programu i warunków uczestnictwa.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) –  dziś dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – Aula, godz. 9.30-11.00. W przyszłą niedzielę (19 marca) dyżur pełnić będzie p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – Aula, godz. 9.30-11.30.

■ Ks. kardynał Stanislaw Dziwisz (wraz z kard. Jamesem M. Harvey’em oraz arcybiskupem Piero Marinim) obchodzi w tym roku 25. rocznicę święceń biskupich. Z tej okazji, w niedzielę 19 marca, o godz. 12.30, będzie można uczestniczyć w uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Włączmy się do wspólnego dziękczynienia za posługę Księdza Kardynała i polecajmy go Bogu w naszych modlitwach.