Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

Biuletyn nr 1321 z dnia 2022-11-27


Czytanie  I:           Iz 2, 1-5;

Psalm   122:          Idźmy z radością na spotkanie Pana;

Czytanie II:          Rz 13, 11-14;

Ewangelia:           Mt 24, 37-44;

               Z Ewangelii według św. Mateusza:

              Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

             (…) Papież przypomniał, że w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. „Kościół odmierza w nim bieg czasu poprzez celebrowanie głównych wydarzeń w życiu Jezusa i w historii zbawienia. Czyniąc tak, jako Matka, oświeca drogę naszego życia, wspiera nas w naszych codziennych zajęciach i kieruje nas ku ostatecznemu spotkaniu z Chrystusem” – wyjaśnił Franciszek. Adwent – kontynuował Ojciec Święty – „przygotowuje nas na Boże Narodzenie, jako okres oczekiwania i nadziei”. Przedmiotem tego oczekiwanie na spotkanie „z osobą Jezusa, który przyjdzie na końcu świata i który przychodzi każdego dnia, abyśmy dzięki Jego łasce mogli czynić dobro w naszym życiu i w życiu innych”. (…) Adwent jest nieustannym wzywaniem do nadziei: przypomina nam, że Bóg jest obecny w historii, aby ją doprowadzić do jej ostatecznego końca i do jej pełni, którą jest Pan Jezus Chrystus. Bóg jest obecny w historii ludzkości, jest „Bogiem z nami”, podąża u naszego boku, aby nas wspierać. Pan nigdy nas nie opuszcza; towarzyszy nam w naszych sytuacjach egzystencjalnych, aby pomóc nam odkryć sens pielgrzymowania, sens codziennego życia, aby zaszczepić odwagę w próbach i cierpieniu. Pośród burz życia, Bóg zawsze wyciąga do nas rękę i uwalnia nas od zagrożeń – mówił Ojciec Święty. Jednak to „od nas zależy, czy będziemy się Go chwytać”. (…)

 pb, st / KAI (Watykan) – 29.11.2020 (pl.aleteia.org)

 

 + L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 28.11Iz 4, 2-6; Ps 122; Mt 8, 5-11
– wtorek, 29.11Iz 11, 1-10; Ps 72; Łk 10, 21-24
– środa, 30.11

Iz 49, 1-6; Ps 19; Rz 10, 9-18; Mt 4, 18-22

św. Andrzeja, apostoła

– czwartek, 01.12Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 21.24-27
– piątek, 02.12Iz 29, 17-24; Ps 27; Mt 9, 27-31
– sobota, 03.12

Iz 30, 19-21.23-26; Ps 147; Mt 9, 35-10, 1-8

św. Franciszak Ksawerego, prezbitera

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Dzisiaj pierwsza niedziela adwentu, czyli czasu radosnego i pobożnego przygotowania na przyjście Zbawiciela – tym samym rozpoczynamy nowy rok liturgiczny.

■ Z wielką radością pragniemy powitać oficjalnie w naszej wspólnocie KS. TOMASZA JAROSZA (archidiecezja krakowska), który zasilił szeregi naszego zespołu duszpasterskiego pracującego przy kościele św. Stanisława BM w Rzymie!

■ Dzisiejsza Msza o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin. Po liturgii spotkanie (w salce) z ks. Tomaszem Jaroszem.

W poniedziałek (28.11) zapraszamy bardzo serdecznie na koncert p. Agnieszki Grochali (sopran) pt. „Dziękuję ci, kobieto” (Aula, godz. 19.30).

Przez cały adwent zapraszamy (i dzieci i dorosłych!) na tradycyjne MSZE ŚW. RORATNIE – w każdy wtorek i czwartek o godz. 18.30 (przynosimy lampiony).

■ Pierwszy piątek miesiąca (02.12) – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. (od godz. 17.30), nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa (godz. 18.15), Msza św. (godz. 18.30).

■ Pierwsza sobota miesiąca (03.12) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ W przyszłą niedzielę (04.12) Msza św. o godz. 12.00 zostanie odprawiona w intencji członków Żywego Różańca. Po liturgii – zmiana tajemnic.

■ W przyszłą niedzielę (04.12) zapraszamy dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem (Aula, godz. 12.00). Zainteresowanych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt w zakrystii.

■ Wieczór Uwielbienia – niedziela (04.12), godz. 19.00. Zapraszamy!

■  Organizujemy wyjazd integracyjny dla młodzieży (od 13 roku życia) do Asyżu. Termin: 3 grudnia (sobota). Koszt: 35 euro. Zapisy: w zakrystii (u s. Katarzyny). Zapraszamy!

Pielgrzymka do NEAPOLU – 17 grudnia (sobota) – w programie: katedra św. Januarego, grób o. Dolindo, szopki neapolitańskie. Cena orientacyjna: 35 euro. Zapisy: w zakrystii. Gorąco polecamy!

■ OPŁATKI na stół wigilijny – u s. Katarzyny w zakrystii.

■ Kalendarze na rok 2023  – można nabyć w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■  Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.