Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1318 z dnia 2022-11-06


Czytanie  I:           2 Mch 7,1-2.9-14;

Psalm    17:           Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga;

Czytanie II:          2 Tes 2, 16-3, 5;

Ewangelia:           Łk 20, 27-38;

               Z Ewangelii według św. Łukasza:

               Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: “Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa “Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

               (…) Wielką pociechą i nadzieją napawa słuchanie tych prostych i jasnych słów Jezusa na temat życia po śmierci; jakże bardzo ich potrzebujemy, zwłaszcza w naszych czasach, tak bogatych w wiedzę o wszechświecie, lecz tak bardzo ubogich w mądrość na temat życia wiecznego. Ta wyraźna pewność Jezusa odnośnie do zmartwychwstania opiera się całkowicie na wierności Boga, który jest Bogiem życia. W istocie, za pytaniem saduceuszów kryje się inne, głębsze – nie tylko o to, czyją żoną będzie ta kobieta, wdowa po siedmiu mężach, ale do kogo będzie należało jej życie. Jest to wątpliwość, która dotyczy człowieka w każdej epoce, również nas – co stanie się z naszym życiem po tej ziemskiej pielgrzymce. Czy będzie należało do nicości, do śmierci? Jezus odpowiada, że życie należy do Boga, który nas kocha i troszczy się o nas tak bardzo, że wiąże swoje imię z naszym – jest „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją” (ww. 37-38). Życie istnieje tam, gdzie jest więź, jedność, braterstwo; i jest życiem silniejszym od śmierci, kiedy jest zbudowane na prawdziwych relacjach i więziach wierności. Przeciwnie, nie ma życia tam, gdzie człowiek uważa, że należy tylko do siebie i chce żyć jak wyspa – w tych postawach przeważa śmierć. To jest egoizm. Jeżeli żyję dla samego siebie, zasiewam śmierć w moim sercu. Oby Dziewica Maryja pomogła nam przeżywać każdy dzień w perspektywie tego, co wyznajemy w końcowej części Credo: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia w przyszłym świecie”.

papież Franciszek  (Anioł Pański, 10.11.2019 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 07.11Tt 1, 1-9; Ps 24; Łk 17, 1-6
– wtorek, 08.11Tt 2, 1-8.11-14; Ps 37; Łk 17, 7-10
– środa, 09.11

Ez 47,1-12; Ps 46; 1 Kor 3, 9b-17; J 2, 13-22

rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

– czwartek, 10.11

Flm 7-20; Ps 146; Łk 17, 20-25

św. Leona Wielkiego, biskupa i DK

– piątek, 11.11

2 J 4-9; Ps 119; Łk 17, 26-37

św. Marcina z Tours

– sobota, 12.11

3 J 5-8; Ps 112; Łk 18, 1-8

św. Jozafata, biskupa i męczennika

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 – zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca, a o godz. 19.00 – Wieczór Uwielbienia.

■ Zachęcamy do skorzystania z odbywającego się dziś przy naszym kościele Kiermaszu Książek (8.00-13.30), poprzez który chcemy pomóc choremu Dominikowi Breksie (szczegóły na plakatach). Po każdej Mszy przeprowadzona zostanie zbiórka funduszy na ten szlachetny cel. Bardzo serdecznie wszystkim ofiarodawcom dziękujemy!

■ Wzorem lat ubiegłych – w miesiącu listopadzie zapraszamy na różańcową modlitwę za zmarłych z tegorocznych wypominek.

W poniedziałek (07.11) zapraszamy polskich studentów na kolejne spotkanie formacyjne (Aula, godz. 19.00).

W piątek, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji zapraszamy wszystkich do wspólnego odśpiewania Hymnu Narodowego, połączonego z modlitwą w naszym kościele, o godz. 11.45, a wieczorem na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny (godz. 18.30).

■ W związku ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą, Stowarzyszenie Le Rondini, zaprasza do skorzystania z porad diabetologa – w niedzielę, 13 listopada, w naszej Auli, między godz. 9.30 a 12.30! W tym samym czasie będzie do naszej dyspozycji stomatolog – dr Luca Arini – który oferuje swe usługi także dla Polaków.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone „kartki wypominkowe”. Po wypełnieniu, oddajemy je w zakrystii.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone ulotki z informacjami dotyczącymi porad prawnych przy kościele ojców redemptorystów (Via Merulana).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.