Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1314 z dnia 2022-10-09


Czytanie  I:           2 Krl 5, 14-17;

Psalm    98:           Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie;

Czytanie II:          2 Tm 2, 8-13;

Ewangelia:           Łk 17, 11-19;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: “Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: “Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: “Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: “Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

                (…) Nigdy się nie jest grzesznikiem tylko na własny rachunek, mój grzech zawsze wpływa negatywnie na innych, zwłaszcza na moich najbliższych. Niestety, grzesznicy w jednym różnią się często od trędowatych z dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie niejednemu grzesznikowi w ogóle nie zależy na wybawieniu. My jednak skoncentrujmy się na tych grzesznikach, którzy szukają u Pana Jezusa odpuszczenia grzechów i rzeczywiście je otrzymują. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że można otrzymać od samego Pana Jezusa odpuszczenie grzechów, a jednak nie być uzdrowionym do końca. Dziewięciu spośród uzdrowionych przyjęło swoje oczyszczenie czysto egoistycznie. Wystarczyło im to, że wrócili do zdrowia. Jezus oraz powrót do społeczności skupionej wokół Jezusa w ogóle ich nie interesował. Otóż nieraz to my właśnie zachowujemy się tak jak tych dziewięciu niewdzięczników. (…) Tylko ten dziesiąty, Samarytanin, dał się Panu Jezusowi uzdrowić do końca – i wrócił do Niego oraz do wspólnoty zgromadzonej wokół Jezusa w postawie wdzięczności. To bardzo znamienne, że tak często cudzoziemcy, ludzie nie należący w sposób widzialny do wspólnoty ludu Bożego, zasługiwali sobie na najwyższe pochwały Pana Jezusa. Wystarczy przypomnieć sobie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Albo słowa najwyższej pochwały, jakie wypowiedział Jezus na temat wiary rzymskiego setnika czy kobiety kananejskiej.    

o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 10.10Ga 4, 22 – 5, 1; Ps 113; Łk 11, 29-32
– wtorek, 11.10Ga 5, 1-6; Ps 119; Łk 11, 37-41
– środa, 12.10Ga 5, 18-25; Ps 1; Łk 11, 42-46
– czwartek, 13.10

Ef 1, 1-10; Ps 98; Łk 11, 47-54

bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

– piątek, 14.10Ef 1, 11-14; Ps 33; Łk 12, 1-7
– sobota, 15.10

Ef 1, 15-23; Ps 8; Łk 12, 8-12

św. Teresy od Jezusa, dziewicy i DK

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe w naszym kościele (pół godziny przed wieczorną Msza świętą).

■ Dzisiaj zapraszamy na godz. 19.00 na koncert skrzypcowy w wykonaniu p. Agnieszki Opiola (w programie utwory J.S. Bacha).

W poniedziałek (10.10) zapraszamy polskich studentów na spotkanie formacyjne (Aula, godz. 19.00, opiekun: ks. rektor Paweł Ptasznik).

■ W środę (12.10) zapraszamy po wieczornej Mszy św. (godz. 19.00) na koncert skrzypcowy w wykonaniu p. Mariusza Monczaka – w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Totus Tuus. Dona nobis pacem”, stanowiącego hołd świata artystycznego wobec św. Jana Pawła II.

■ W najbliższy piątek (14.10) wznawiamy spotkania Kręgu Biblijnego (Aula, godz. 19.30). Gorąco polecamy!

■ Do dnia 14 października przyjmujemy zapisy kandydatów do bierzmowania (wiek minimalny: data urodzenia – wrzesień 2009 r. oraz starsi)!

■ W przyszłą niedzielę (16.10) przypada 44 rocznica wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji zapraszamy serdecznie na  specjalny koncert „Totus Tuus, Maryjo” wykonaniu p. Pawła Orkisza i p. Mirelli Bagdzińskiej (godz. 19.00).

22 października – w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II –  zapraszamy na specjalne nabożeństwo (godz. 18.00). Pragniemy w nim polecać Wasze modlitewne intencje, które można wypisać na kartkach wyłożonych z tyłu kościoła. Po wypisaniu oddajemy je w zakrystii. Zostaną one odczytane w trakcie nabożeństwa. Bezpośrednio po wieczornej Mszy św. zapraszamy do Auli na „Spotkanie z myślą św. Jana Pawła”.

1 listopada organizujemy wyjazd autokarowy na Monte Cassino. Zapisy w zakrystii. Cena orientacyjna (w zależności od liczby uczestników): 20 euro.

■ Polecamy ciekawą inicjatywę dla ludzi młodych: Pierwszy Kongres dla Młodzieży Polonijnej we Włoszech (28-30 października). Szczegóły: www.poloniatomy.pl

■ Zespół Tańca Ludowego „Czerwone Maki” zaprasza chętne PARY do zasilenia swoich szeregów! Próby odbywają się w środy, w naszej Auli, o godz. 20.00 (numer kontaktowy: 349 2170086).