Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1309 z dnia 2022-09-04


Czytanie  I:           Mdr 9, 13-18;

Psalm    90:           Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką;

Czytanie II:          Flm 9b-10.12-17;

Ewangelia:           Łk 14, 25-33;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

               Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: “Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

               Czy jest możliwe, by Jezus, „cichy i łagodnego serca”, zachęcający do nadstawiania drugiego policzka, do przebaczania bez zastrzeżeń, do miłości, jako fundamentalnego prawa i pierwszego przykazania, nakazywał nam, byśmy – chcąc zostać Jego uczniami – nienawidzili ojca, matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nawet samych siebie? Dużo na ten temat mówi fakt, że ewangelista Mateusz przytoczył to zdanie w innym brzmieniu: „Kto kocha ojca i matkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie” (10, 37). Wyjaśnienia tego zaskakującego stwierdzenia Jezusa, zacytowanego przez św. Łukasza, należy dopatrywać się w oryginalnej warstwie językowej, która niekiedy przebija przez grecką wersję Ewangelii. Jak wiadomo, poza kilkoma hipotezami na temat dzieła św. Mateusza, nie ma wątpliwości, że Ewangelie – zwłaszcza św. Łukasza, która posługuje się dość wyrafinowaną greką – zostały zredagowane w języku, który dominował wówczas w cesarstwie rzymskim, podobnie jak w dzisiejszym świecie angielski. Jednak te teksty zdradzają często matrycę ojczystego języka autorów albo przynajmniej odzwierciedlają ich wykształcenie oraz, w szczególności w wypowiedziach Jezusa, oryginalny język aramejski, którym się On posługiwał. Tymczasem w hebrajskim i aramejskim nie ma stopniowania, używa się jedynie podstawowych form czasownika. I tak, by powiedzieć „kochać mniej”, stosuje się skrajne przeciwieństwo czasownika „kochać”, czyli – „nienawidzić”. Zdanie to, tak dla nas drastyczne, w rzeczywistości oznacza to, co proponują niektóre nowoczesne tłumaczenia, np. włoskiej konferencji episkopatu, która, idąc tropem św. Mateusza, podaje następujący przekład powyższego fragmentu św. Łukasza: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie kocha Mnie bardziej niż swego ojca (…), nie może być moim uczniem”. W tym oświadczeniu odnajdujemy cechę charakterystyczną dla nauczania i dla wyborów Chrystusa: Jego wezwanie wymaga zdecydowanego zaangażowania, oderwania się od wielu przyzwyczajeń, radykalnego zwrotu ku Niemu i królestwu Bożemu. (…)

 kard.  Gianfranco Ravasi   (www.przewodnik-katolicki.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 05.091 Kor 5, 1-8; Ps 5; Łk 6, 6-11
– wtorek, 06.091 Kor 6, 1-11; Ps 149; Łk 6, 12-19
– środa, 07.091 Kor 7, 25-31; Ps 45; Łk 6, 20-26
– czwartek, 08.09

Mi 5, 1-4a; Ps 13; Mt 1, 1-16. 18-23

święto Narodzenia NMP

– piątek, 09.091 Kor 9, 16-19. 22-27; Ps 84; Łk 6, 39-42
– sobota, 10.091 Kor 10, 14-22; Ps 116B; Łk 6, 43-49

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje w naszym kościele (aż do połowy września) wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

Dziś po Mszy św. o godz. 11.00, zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

Zapraszamy na dzisiejszy Wieczór Uwielbienia – początek o godz. 19.00.

■ W najbliższą środę (07.09) zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Józefa (godz. 18.00).

■ W przyszłą niedzielę (11.09), w czasie Mszy św. o godz. 10.00, będziemy wspólnie dziękować Bogu za 90 lat istnienia i działalności Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którego członkowie od wielu lat duszpasterzują także w Rzymie.

Dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św., można zapisywać w zakrystii naszego kościoła. Zgłoszenia przyjmujemy do końca września!

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■  Zapraszamy do wzięcia udziału w V Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 10-11 września 2022 r. w formie hybrydowej (stacjonarnie i online przez aplikację ZOOM), i poświęcony będzie tematyce: „Wychowanie dzieci i mło-dzieży w Rodzinie Polonijnej”. Kongres odbędzie się w Carlsbergu (Niemcy). Więcej informacji oraz zapisy:

https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-10-11-wrzesnia-2022

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.