Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1304 z dnia 2022-07-31


Czytanie I:     Koh 1, 2; 2, 21-23;

Psalm   90:     Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką;

Czytanie II:   Kol 3, 1-5. 9-11;

Ewangelia:    Łk 12, 13-21;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: “Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: “Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?” Powiedział też do nich: “Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: “Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”.

              Jezus kreśli dziś postać bogatego człowieka, którego pragnienia prowadzą do zagubienia człowieczeństwa i osobistego dramatu. Co uderza w postawie tego człowieka? Przede wszystkim samotność i smutek. Wydaje się, że ten człowiek jest niemal przyduszony swoimi dobrami. Jest bez imienia, bez twarzy. Jego jedyną prawdziwą więzią jest więź z pieniędzmi. Całe swoje serce wkłada w rzeczy. Rzeczy materialne izolują go, zamykają w sobie. Otaczają murem więziennym. Ograniczają jego serce. Człowiek bogaty jest samotny. Bogactwa nie wypełniają pustki jego życia, nie przynoszą poczucia bezpieczeństwa. Nie dają radości, wolności, ani nie pozwalają na głębokie relacje i przyjaźnie. (…) A psalmista mówi: Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrośnie zamożność jego domu: bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, a jego zamożność nie pójdzie za nim. I chociaż w życiu sobie pochlebia: będą cię sławić, że dobrześ się urządził, musi iść do pokolenia swoich przodków, do tych, co na wieki nie zobaczą światła. Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną (Ps 49, 17 – 21). Człowiek bogaty z dzisiejszej Ewangelii jest przeciwieństwem „człowieka liturgicznego” (A. Pronzato). Taki człowiek wie, że wszystkie rzeczy są darem, a nie celem. Dlatego otwiera się, dzieli, rozszerza swoje serce, staje się wolny. Jest panem siebie, a nie niewolnikiem. Dary, dobra stają się wtedy źródłem radości, pokoju i prowadzą do Stwórcy. A. de Saint-Exupery twierdzi, że smak podzielonego chleba nie ma sobie równego w całym świecie.

o. Stanisław Biel SJ (www.deon.pl)

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 01.08

Jr 28, 1-17; Ps 119; Mt 14, 13-21

św. Alfonsa M. Liguoriego, biskupa i DK

– wtorek, 02.08Jr 30, 1-2.12-15.18-22; Ps 102; Mt 14, 22-36
– środa, 03.08Jr 31, 1-7; Jr 31, 10-13; Mt 15, 21-28
– czwartek, 04.08

Jr 31, 31-34; Ps 51; Mt 16, 13-23

św. Jana M. Vianneya, prezbitera

– piątek, 05.08

Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7; Pwt 32-39; Mt 16, 24-28

rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP

– sobota, 06.08

Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97; Łk 9, 28b-36

święto Przemienienia Pańskiego

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie – aż do połowy września – obowiązuje w naszym kościele wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.:  8.30,   10.00,   11.00   oraz   18.00.

W miesiącu sierpniu środowe papieskie audiencje generalne odbywają się w Auli Pawła VI (nie są wymagane wejściówki).

■ W środę (03.08) zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo ku czci św. Józefa.

■ Najbliższy piątek (05.08) to pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 17.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św.; godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca; godz. 18.30 – Eucharystia.

■ W pierwszą sobotę miesiąca (06.08), zapraszamy na godz. 18.00, na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

■ W przyszłą niedzielę (07.08) Msza św. o godz. 11.00 zostanie odprawiona w intencji członków Żywego Różańca. Bezpośrednio po liturgii – zmiana tajemnic.

■ W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu.

Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2022/2023. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone ulotki z informacjami odnośnie pomocy dla osób potrzebujących na Ukrainie.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.