Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1299 z dnia 2022-06-26


Czytanie I:     1 Krl 19, 16b.19-21;

Psalm   16:     Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem;

Czytanie II:   Ga 5, 1.13-18;

Ewangelia:    Łk 9, 51-62;

               Z Ewangelii według św. Łukasza:

               Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 27.06Am 2, 6-10. 13-16; Ps 50; Mt 8, 18-22
– wtorek, 28.06

Am 3, 1-8; 4, 11-12; Ps 5; Mt 8, 23-27

św. Ireneusza, biskupa i meczennika

środa, 29.06

Dz 12, 1-11; Ps 34; 2 Tm 4, 6-18; Mt 16, 13-19

św. apostołów Piotra i Pawła

– czwartek, 30.06

Am 7, 10-17; Ps 19; Mt 9, 1-8

św. Pierwszych Męczenników

Kościoła Rzymskiego

– piątek, 01.07Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119; Mt 9, 9-13
– sobota, 02.07Am 9, 11-15; Ps 85; Mt 9, 14-17

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Przypominamy członkom naszej wspólnoty, iż każda osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku dochodowego, w swym zeznaniu podatkowym ma możliwość skierowania 0,8 proc. podatku  (tzw. OTTO PER MILLE) na Kościół katolicki. Apelujemy, aby uczynić to w wyznaczonym terminie. Jest to jeden ze sposobów realizacji przykazania kościelnego, zobowiązującego nas do troski o potrzeby Kościoła.

Od najbliższej niedzieli (03.07) – do połowy września – obowiązuje w naszym kościele wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.:

8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00

(nie będzie Mszy św. o godz. 7.15 i o godz. 12.00).

■ W niedziele zachęcamy do zwiedzania w naszej Auli wystawy – „Stefan Wyszyński” (wystawę przygotował IPN).

■ Nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ W dni powszednie możliwość spowiedzi między godz. 18.00 a 18.25. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

■ We wtorek (28 czerwca) przypada 30 rocznica drugiej wizyty św. Jana Pawła II (jako papieża) w naszym kościele. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 18.30.

W środę, 29 czerwca, przypada uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła – głównych patronów Rzymu. Serdecznie zapraszamy tego dnia na Msze św. o godz. 7.15, 10.00 oraz o 18.30. Kolekta zebrana tego dnia jest przeznaczona na cele dobroczynne Ojca św.

■ Najbliższy piątek (01.07) to pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 17.30 – adoracja Najśw. Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św.; godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca; godz. 18.30 – Eucharystia.

■ W najbliższy piątek (01.07), zapraszamy na ostatni przed przerwą wakacyjną, Krąg Biblijny (godz. 19.30).

■ W pierwszą sobotę miesiąca (02.07) zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ W przyszłą niedzielę (03.07) Msza św. o godz. 11.00 będzie sprawowana w intencji Róż Różańcowych. Bezpośrednio po liturgii – zmiana tajemnic.

■ W przyszłą niedzielę (03.07) zapraszamy serdecznie na kolejny Wieczór Uwielbienia. Początek o godz. 19.00

Rozpoczęliśmy nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2022 / 2023.Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501).