Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Biuletyn nr 1292 z dnia 2022-05-08


Czytanie I:     Dz 13, 14.43-52;

Psalm 100:     My ludem Pana i Jego owcami;

Czytanie II:   Ap 7, 9.14b-17;

Ewangelia:    J 10, 27-30;

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

               Chociaż w naszych czasach ciągle wieją lodowate wiatry wojny i ucisku, i często jesteśmy świadkami zjawisk polaryzacji, to jako Kościół zainicjowaliśmy proces synodalny odczuwamy pilną potrzebę podążania razem, pielęgnując wymiary słuchania, uczestnictwa i dzielenia się. Razem ze wszystkimi mężczyznami i kobietami dobrej woli chcemy przyczynić się do budowania rodziny ludzkiej, do leczenia jej ran i do prowadzenia jej ku lepszej przyszłości. W tej perspektywie z okazji 59. Światowego Dnia Modlitw o Powołania chciałbym wspólnie z wami zastanowić się nad szerokim znaczeniem słowa „powołanie” w kontekście Kościoła synodalnego, który wsłuchuje się w Boga i świat. (…)     Synodalność, podążanie razem jest podstawowym powołaniem Kościoła i tylko w tej perspektywie można odkryć i docenić różne powołania, charyzmaty i posługi. Jednocześnie wiemy, że Kościół istnieje po to, by ewangelizować, wychodząc poza siebie i siejąc ziarno Ewangelii w dziejach. Dlatego taka misja jest możliwa właśnie dzięki zsynchronizowaniu wszystkich obszarów duszpasterskich, a jeszcze wcześniej dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów Pana. Istotnie, „na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28, 19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji” (adhort. apost. Evangelii gaudium, 120). Musimy wystrzegać się mentalności, rozdzielającej kapłanów i świeckich, która uważa tych pierwszych za protagonistów, a drugich za wykonawców, i realizować misję chrześcijańską jako jeden lud Boży, świeccy i pasterze razem. Cały Kościół jest wspólnotą ewangelizującą. (…) Kiedy więc mówimy o „powołaniu”, nie chodzi tylko o wybór takiej czy innej formy życia, o poświęcenie swojego życia określonej posłudze czy podążanie za urokiem charyzmatu danej rodziny zakonnej, ruchu czy wspólnoty kościelnej. Chodzi o realizację Bożego marzenia, wielkiego planu braterstwa, który Jezus miał w sercu, gdy modlił się do Ojca „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Każde powołanie w Kościele, a w szerokim ujęciu także w społeczeństwie przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu — aby wśród mężczyzn i kobiet rozbrzmiewała harmonia licznych i różnorodnych darów, którą może urzeczywistnić tylko Duch Święty. Kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy, idźmy i pracujmy razem, aby dawać świadectwo tego, że wielka rodzina ludzka, zjednoczona w miłości, nie jest utopią, ale projektem, do którego stworzył nas Bóg. (…)

 papież Franciszek (Orędzie na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania)

           

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 09.05

Dz 20, 17-18a.28-32.36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16

św. Stanisława, biskupa i męczennika

– wtorek, 10.05Dz 11, 19-26; Ps 87; J 10, 22-30
– środa, 11.05Dz 12, 24-13, 5a; Ps 67; J 12, 44-50
– czwartek, 12.05Dz 13, 13-25; Ps 89; J 13, 16-20
– piątek, 13.05Dz 13, 26-33; Ps 2; J 14, 1-6
– sobota, 14.05

Dz 1, 15-17.20-26; Ps 113; J 15, 9-17

św. Macieja, apostoła

 

 = O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Codziennie, przez cały miesiąc maj, zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa maryjne – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501) – dziś (08.05) dyżur, w godz. 9.30-11.30, pełni p. Maria Konecka (lekarz, pedagog). Natomiast w przyszłą niedzielę (15.05) – dyżur pełni p. Andrea Sconosciuto (prawnik).

■ Dziś (08.05), grupa dzieci z naszej wspólnoty, podczas Mszy św. o godz. 15.00, w kościele Santa Maria in Portico in Campitelli, przystąpi po raz pierwszy do Stołu Pańskiego. Gratulujemy!

■ Dziś (08.05), bardzo serdecznie zapraszamy na monodram w wykonaniu Przemysława Tejkowskiego pt. „Melduję Tobie Polsko – Rotmistrz Pilecki” (Aula, godz. 19.30, wstęp wolny).

Jutro (09.05), zapraszamy wszystkich na uroczystość odpustową do naszego kościoła, z racji liturgicznej uroczystości św. Stanisława, Biskupa i Męczennika – Msza św. o godz. 18.30.

■ W piątek (13.05), zapraszamy na godz. 19.30, na kolejny Krąg Biblijny.

■ W przyszłą niedzielę (15.05) zapraszamy serdecznie do naszej Auli, na godz. 19.00, na wieczór poetycko-muzyczny, w reżyserii Antonio Tarallo, ku czci św. Jana Pawła II.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.