Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

Biuletyn nr 1290 z dnia 2022-04-24


Czytanie I:     Dz 5, 12-16;

Psalm 118:     Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny;

Czytanie II:   Ap 1, 9-11a.12-13.17-19;

Ewangelia:    J 20, 19-31;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

                Tajemnica paschalna — to Chrystus u szczytu objawienia niezgłębionej tajemnicy Boga. Właśnie wtedy wypełniają się do końca owe wypowiedziane w Wieczerniku słowa: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9). Chrystus bowiem, którego Ojciec „nie oszczędził” (Rz 8, 32) ze względu na człowieka, Chrystus, który w swojej męce i krzyżu nie doznał miłosierdzia ludzkiego — w swym zmartwychwstaniu objawił całą pełnię tej miłości, którą Ojciec ma dla Niego, a w Nim dla wszystkich ludzi. „Nie jest On bowiem Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12, 27). W swoim zmartwychwstaniu Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej właśnie przez to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął krzyż. I dlatego — kiedy pamiętamy o krzyżu Chrystusa, o Jego męce i śmierci — wiara i nadzieja nasza koncentruje się na Zmartwychwstałym. Wiara i nadzieja nasza koncentruje się na tym Chrystusie, który wieczorem pierwszego dnia po szabacie stanął pośrodku Wieczernika, gdzie Apostołowie byli zgromadzeni, tchnął na nich i rzekł: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (por. J 20, 19-23).

 św. Jan Paweł II   (Dives in Misericordia, 8)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 25.04

1 P 5, 5b-14; Ps 89; Mk 16, 15-20

św. Marka Ewangelisty

– wtorek, 26.04

Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26

św. Wojciecha, biskupa i męczennika

– środa, 27.04Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21
– czwartek, 28.04Dz 5, 27-33; Ps 34; J 3, 31-36
– piątek, 29.04

1 J 1, 5-2, 2; Ps 103; Mt 11, 25-30

św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i DK

– sobota, 30.04Dz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś, w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedziela Białą, kończymy Oktawę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dziś obchodzimy także Święto Bożego Miłosierdzia.

■ Dzisiaj zapraszamy na specjalne nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia (godz. 17.30).

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne normalnie.

■ W poniedziałek (25.04) o godz. 19.00 odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

W sobotę (30.04), z racji uroczystego zakończenia całorocznej peregrynacji ikony św. Józefa w naszej wspólnocie, zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza osoby, które przyjmowały w swym domu tę ikonę, na Mszę św. o godz. 18.30, a bezpośrednio po niej na specjalne nabożeństwo ku czci św. Józefa!

■ W przyszłą niedzielę (01.05) Msza św. o godz. 12.00 będzie sprawowana w intencji czlonków Żywego Różańca. Po liturgii – zmiana tajemnic.

■ Od przyszłej niedzieli (01.05), codziennie przez cały miesiąc, zapraszamy serdecznie na majowe nabożeństwa maryjne – każdorazowo pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ W przyszłą niedzielę (01.05) zapraszamy serdecznie na Wieczór Uwielbienia. Początek o godz. 19.00.

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501).