Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Biuletyn nr 1284 z dnia 2022-03-13


Czytanie   I:   Rdz 15, 5-12. 17-18;

Psalm     27:   Pan moim światłem i zbawieniem moim;

Czytanie II:   Flp 3, 17 – 4, 1;

Ewangelia :   Łk 9, 28b-36;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: “Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: “To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

                Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeśli na początku naszej wielkopostnej drogi w 2022 roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10). (…)

 papież Franciszek (Orędzie na Wielki Post 2022 r.)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 14.03Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38
– wtorek, 15.03Iz 1, 10. 16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12
– środa, 16.03Jr 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28
– czwartek, 17.03Jr 17, 5-10; Ps 1; Łk 16, 19-31
– piątek, 18.03Rdz 37, 3-28; Ps 105; Mt 21, 33-43. 45-46
sobota, 19.03

2 Sm 7, 4-16; Ps 89; Rz 4, 13-22; Mt 1, 16-24a

uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Przypominamy o zachowywaniu obowiązujących w naszym kościele zasad bezpieczeństwa sanitarnego!

■ W tym tygodniu, w ramach peregrynacji, ikonę św. Józefa gościć będzie rodzina Kamińskich.

■ W dzisiejszą niedzielę (13.03), w duchu solidarności z cierpiącym narodem ukraińskim, zorganizowany został przy naszym kościele, w godzinach od 8.00 do 14.00 – Kiermasz Książek. Można je nabyć za symboliczną kwotę, a cały dochód zostanie przeznaczny na pomoc Ukrainie.

■ W ramach Poradnictwa Rodzinnego (327 566 7501) dzisiaj (13.03) dyżur (między godz. 9.30 a 11.30) pełnić będzie p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta). Natomiast w przyszłą niedzielę (20.03) – p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).

■ Dzisiejsza Msza św. o pokój (o godz. 10.00) będzie transmitowana przez internet (Facebook).

■ W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w Gorzkich Żalach – początek o godz. 17.15. Natomiast w piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej (początek o godz. 19.15).

■ W poniedziałek (14.03) zapraszamy polskich studentów do Auli na spotkanie formacyjne (godz. 19.00).

■ W piątek (18.03.) członkowie chóru Gaudium Poloniae zapraszają na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu (od godz. 20.00).

■ W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Dodatkowa Msza św. zostanie odprawiona o godz. 12.00.

■ W nocy z 19 na 20 marca (z soboty na niedzielę) kardynał Angelo de Donatis (Wikariusz Generalny dla Diecezji Rzymskiej) zaprasza na pieszą pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Divino Amore – w intencji pokoju na Ukrainie! Najpierw od godz. 20.00 w Bazylice św. Jana na Lateranie będzie możliwość osobistej modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej, który specjalnie na tę okazję zostanie przywieziny z Divino Amore. Następnie o godz. 23.30 zostanie odprawione nabożeństwo, a około pólnocy pielgrzymi ruszą w kierunku Divino Amore, by tam o godz. 6.00 uczestniczyć w uroczystej Eucharystii.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone ulotki z informacjami na temat możliwych form pomocy dla Ukrainy. Można je znaleźć również na naszej stronie internetowej. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w te dzieła!

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.