Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Biuletyn nr 1283 z dnia 2022-03-06


Czytanie   I:   Pwt 26, 4-10;

Psalm     91:   Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu;

Czytanie II:   Rz 10, 8-13;

Ewangelia:    Łk 4, 1-13;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: “Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: “Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: “Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: “Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: “Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

 

S I O S T R Y    I    B R A C I A   !!!

Módlmy  się  o  pokój  na  Ukrainie

i  na  całym  świecie …

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 07.03Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46
– wtorek, 08.03Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15
– środa, 09.03Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32
– czwartek, 10.03Est 4, 17k. l-m. r-u; Ps 138; Mt 7, 7-12
– piątek, 11.03Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26
– sobota, 12.03Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Wraz z całym Kościołem przeżywamy okres Wielkiego Postu. Zachęcamy gorąco do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Przypominamy o zachowywaniu obowiązujących w naszym kościele zasad bezpieczeństwa sanitarnego!

■ W tym tygodniu – ze względu na rekolekcje duszpasterzy – BIURO będzie nieczynne! Wejściówki na środową audiencję papieską można odebrać w zakrystii naszego kościoła. W nagłych przypadkach proszę kontaktować się telefonicznie lub poprzez zakrystię.

■ W ramach Poradnictwa Rodzinnego (327 566 7501) dzisiaj (06.03) dyżur (między godz. 9.30 a 11.30) pełnić będzie p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny). Natomiast w przyszłą niedzielę (13.03) – P. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w Gorzkich Żalach – początek o godz. 17.15! W tym roku kazania pasyjne wygłosi ks. Tomasz Podlewski (archidiecezja częstochowska).

■ W tym tygodniu, w ramach peregrynacji, ikonę św. Józefa gościć będzie rodzina Gromadów.

■ W poniedziałek (07.03) zapraszamy polskich studentów na specjalne spotkanie rekolekcyjne (od godz. 17.30 – okazja do spowiedzi św., 18.30 – Msza św. z homilią, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja w Auli).

■ We wszystkie piątki Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Początek o godz. 19.15.

■ Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na pomoc potrzebującym w związku z wojną na Ukrainie. Zebrana kwota (1800 euro) została przekazana na konto fundacji „Droga do Boga”.

■ W przyszłą niedzielę (13.03), Msza św. o godz. 10.00, zostanie odprawiona w intencji pokoju (na prośbę Ambasady RP we Włoszech).

■ W najbliższą niedzielę (13.03), w duchu solidarności z cierpiącym narodem ukraińskim, odbędzie się, przy naszym kościele, w godzinach od 8.00 do 14.00 – Kiermasz Książek. Będzie je można nabyć za symboliczną kwotę, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

■ Watykański chór chłopięcy Cappella Sistina prowadzi nabór kandydatów. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z ks. Jackiem.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.