Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1281 z dnia 2022-02-20


Czytanie   I:   1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23;

Psalm    103:  Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia;

Czytanie II:   1 Kor 15, 45-49;

Ewangelia :   Łk 6, 27-38;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza:

                 Jezus powiedział do swoich uczniów: “Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

 

 + L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 21.02Jk 3, 13-18; Ps 19; Mk 9, 14-29
– wtorek, 22.02

1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19

święto Katedry św. Piotra Apostoła

– środa, 23.02

Jk 4, 13-17; Ps 49; Mk 9, 38-40

św. Polikarpa, biskupa i męczennika

– czwartek, 24.02Jk 5, 1-6; Ps 49; Mk 9, 41-43. 45. 47-50
– piątek, 25.02Jk 5, 9-12; Ps 103; Mk 10, 1-12
– sobota, 26.02Jk 5, 13-20; Ps 141; Mk 10, 13-16

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących we Mszach św. i nabożeństwach – 32 osoby. Przypominamy o zachowywaniu nadal obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego! UWAGA: Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla grupy komunijnej.

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania (spowiadamy w pomieszczeniu naszego Biura – Via delle Botteghe Oscure 16A, według podanego planu).

Zbliżamy się do końca peregrynacji ikony św. Józefa. Jeśli są jeszcze jakieś osoby chętne,  to prosimy o kontakt w tym tygodniu.

■ W ramach Poradnictwa Rodzinnego (327 566 7501) dzisiaj (20.02) dyżur (między godz. 9.30 a 11.30) pełnić będzie p. Anna Gaweł (psycholog-psychoterapeuta). Natomiast w przyszłą niedzielę (27.02) będzie obecny prawnik, p. Andrea Sconosciuto.

■ W poniedziałek (13.02) zapraszamy polskich studentów na spotkanie formacyjne w Auli. Początek o godz. 19.00.

■ W najbliższy piątek (25.02) zapraszamy na kolejny Krąg Biblijny (godz. 19.30).

■ W sobotę (26.02), bezpośrednio po wieczornej Mszy św., będziemy mieli okazję wysłuchać koncertu skrzypcowego w wykonaniu – mieszkającego na co dzień w Holandii – p. Tomasza Aleksandra Plusa. W programie włoska muzyka barokowa. Serdecznie zapraszamy!

■ W przyszłą niedzielę (27.02) Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin. Po liturgii – spotkanie z ks. Rektorem.

■ Tegoroczne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, odbędą się w dniach od 4 do 6 marca – pod hasłem „Odnów nas, Boże” (Ps 85). Poprowadzi je ks. dr Jarosław Staszewski, chrystusowiec (kustosz sanktuarium Serca Pana Jezusa w Szczecinie). Zachęcamy do udziału!!!

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Polecamy nową, darmową aplikację: Dzieło Biblijne. Dostępna jest w Sklepie Play oraz App Store.