Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1280 z dnia 2022-02-13


Czytanie   I:   Jr 17, 5-8;

Psalm       1:   Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu;

Czytanie II:   1 Kor 15, 12. 16-20;

Ewangelia :   Łk 6, 17. 20-26;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: “Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

                 (…) Błogosławieni jesteście, wy ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”. Błogosławieni jesteście, jeżeli żadnych dóbr tego świata nie stawiacie ponad Boga. „I biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę swoją” – biada wam, jeżeli cieszycie się różnymi marnościami tego świata jako rzekomą podstawą waszej wartości. „Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. I biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie”. Biada wam, którzy nie jesteście głodni Boga. Biada wam, którzy za cenę nasycenia się krzywdzicie swoich bliźnich i macie twarde serca dla ludzkiej biedy. „Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie”. Którzy płaczecie nad swoimi grzechami, aby się z nich nawrócić. Którzy płaczecie nad królowaniem zła i grzechu, i niesprawiedliwości w ludzkim świecie – i chcecie temu światu przynieść bodaj promień Bożej prawdy i Bożej miłości. „I biada wam, którzy się teraz śmiejecie” – i nie przejmujecie się ani grzechem własnym, ani biedą i niesprawiedliwością, i złem, jakiego zaznają nasi bliźni. Biada wam, którzy potraficie nie przejmować się nawet samotnością waszych rodzonych dzieci; którzy potraficie spokojnie patrzeć nawet na to, że wasze rodzone dzieci schodzą na złe drogi.

o. prof. Jacek Salij OP  (www.teologiapolityczna.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 14.02

Dz 13, 46-49; Ps 117; Łk 10, 1-9

św. Cyryla i Metodego – patronów Europy

– wtorek, 15.02Jk 1, 12-18; Ps 94; Mk 8, 14-21
– środa, 16.02Jk 1, 19-27; Ps 15; Mk 8, 22-26
– czwartek, 17.02Jk 2, 1-9; Ps 34; Mk 8, 27-33
– piątek, 18.02Jk 2, 14-24. 26; Ps 112; Mk 8, 34 – 9, 1
– sobota, 19.02Jk 3, 1-10; Ps 12; Mk 9, 2-13

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących we Mszach św. i nabożenstwach – 32 osoby. Przypominamy o zachowywaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego! UWAGA: Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla grupy komunijnej.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. W tym tygodniu ikonę gościć będzie p. Zenobia Książek.

■ W ramach Poradnictwa Rodzinnego (327 566 7501) w najbliższą niedzielę (20.02) dyżur między godz. 9.30 a 11.30, pełnić będzie p. Anna Gaweł (psycholog-psychoterapeuta). Natomast dziś dyżur pełni p. Maria Konecka (ginekolog, pedagog), która o godz. 11.00 wygłosi w Auli prelekcję na temat: „Świętość ludzkiego życia od momentu poczęcia”. Sedecznie zapraszamy!

■ Dziś (13.02) zapraszamy serdecznie na koncert organowy w wykonaniu młodego i utalentowanego muzyka oraz kompozytora Aleksandra Jana Szopy. Początek o godz. 19.00.

■ W poniedziałek (13.02) zapraszamy polskich studentów na spotkanie formacyjne w Auli. Początek o godz. 19.00.

■ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (środa, godz. 18.00) oraz w nabożeństwie różańcowym (czwartek, godz. 18.00).

■ W najbliższy piątek (18.02) członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają na wspólnotową adorację Najświętszego Sakramentu (od godz. 20.00).