Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1279 z dnia 2022-02-06


Czytanie   I:   Iz 6, 1-2a. 3-8;

Psalm    138:  Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu;

Czytanie II:   1 Kor 15, 1-11;

Ewangelia :   Łk 5, 1-11;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza:

                 Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: “Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!” A Szymon odpowiedział: “Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: “Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: “Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

                (…) Piotr na początku swej drogi u boku Mistrza widzi cud Jezusa, cud ewidentny dla niego, świadczący o mocy i niezwykłości Pana. Dla rybaka połów mnóstwa ryb po frustrującej, bezowocnej całonocnej pracy jest mocnym znakiem. Jednocześnie Piotr dostrzega swoją grzeszność. Cud rzuca go do nóg Pana, świadomość grzeszności nie pozwala widzieć możliwości pozostania w Jego bliskości („Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”). To jest przypowieść o modlitwie, którą powinniśmy zanosić do Jezusa w chwilach wewnętrznego dysonansu: jeszcze słyszymy dźwięk Bożej melodii, jej piękna a jednocześnie wdziera się w to brzmienie fałszywy ton naszego grzechu. Czujemy zapach, woń Chrystusa, który kocha, okazuje swoją moc, interweniuje w oczywisty sposób, a zarazem czujemy smród naszej niewierności, niestałości, rozchwiania. Zetknięcie świętości i grzeszności. Dramatyczna modlitwa u stóp Jezusa. Czuję się niegodny, ale przypadam Mu do nóg. Nie wolno ci wtedy odejść. Diabeł zrobi wszystko, żeby cię do tego nakłonić. To jest kawał drania. Powie: „Nie wygłupiaj się, kochanienieńki! Kogo z siebie robisz?” Pan zechce cię przekonać, że jesteś przez Niego powołany jako wybrany uczeń. Przecież jeżeli pozwala ci doświadczać cudów, chce w ten sposób rozbudzić twoją wiarę i pociągnąć za sobą. Z takiej modlitwy masz wyjść poza rozdźwięk między świętym a grzesznym. Masz porzucić porównanie. Masz odkryć, że Święty powołuje ciebie, grzesznika, abyś poszedł za Nim i był na Jego służbie. (…)

 o. Wojciech Jędrzejewski OP   („Fascynujące zaproszenie. Msza św. krok po kroku”)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 07.021 Krl 8, 1-7. 9-13; Ps 132; Mk 6, 53-56
– wtorek, 08.021 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84; Mk 7, 1-13
– środa, 09.021 Krl 10, 1-10; Ps 37; Mk 7, 14-23

czwartek, 10.02

1 Krl 11, 4-13; Ps 106; Mk 7, 24-30

św. Scholastyki, dziewicy

– piątek, 11.02

1 Krl 11, 29-32; 12, 19; Ps 81; Mk 7, 31-37

NMP z Lourdes

– sobota, 12.021 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Ps 106; Mk 8, 1-10

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących w liturgii – 32 osoby. Przypominamy o obowiązku zachowywania wymogów bezpieczeństwa sanitarnego!

■ Trwa peregrynacja ikony św. Józefa. W tym tygodniu gościć ją będzie rodzina Walisów.

■ Dziś o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele Wieczór Uwielbienia.

W poniedziałek (07.02) odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula, godz. 19.00).

W piątek (11.02), z racji Światowego Dnia Chorych, zostanie odprawiona o godz. 18.30 Msza św. zbiorowa w intencjach ludzi chorych i cierpiących – poszczególne osoby można zgłaszać w zakrystii. Istnieje też okazja do skorzystania z sakramentu namaszczenia chorych (chętni winni się zgłosić wcześniej u ks. Mateusza – 380 6477127).

■ W piątek (11.02) zapraszamy na Krąg Biblijny (godz. 19.30).

■ Dyżury w Poradnictwie Rodzinnym (kontakt: 327 566 7501) w niedziele, między godz. 9.30 a 11.30. 6 lutego – p. Anna Burzyńska-Gajosz (doradca rodzinny); 13 lutego – p. Maria Konecka (ginekolog, pedagog, specjalista w dziedzinie naprotechnologii i NPR) -pogadanka na temat „Świętość życia od momentu poczęcia”.

■ W przyszłą niedzielę (13.02) zapraszamy serdecznie na koncert organowy w wykonaniu młodego organisty i kompozytora Aleksandra Jana Szopy. Początek o godz. 19.00.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.