Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1278 z dnia 2022-01-30


Czytanie   I:   Jr 1, 4-5. 17-19;

Psalm     71:   Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie;

Czytanie II:   1 Kor 12, 31 – 13, 13;

Ewangelia :   Łk 4, 21-30;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza:

                 Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: “Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: “Czy nie jest to syn Józefa?” Wtedy rzekł do nich: “Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał: “Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

                 (…) W czasie każdej Mszy Świętej mocą Ducha Świętego są uobecniane śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus jest na wyciągnięcie naszej ręki, jest dla nas i z nami. Warto powtarzać sobie Jezusowy komentarz do Księgi Proroka Izajasza często, a zwłaszcza w sytuacjach zwątpienia. “Dziś spełniły się słowa Pisma” – te słowa Jezusa  wciąż są aktualne. To, co Jezus potwierdził słowem, wciąż się dla nas dzieje. Z czym zatem przychodzimy na niedzielną Mszę Świętą? Z jakimi sprawami w niej uczestniczymy? Czego oczekujemy od Jezusa?

o. Oskar Maciaczyk  OFM   (GN 4/2022)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 31.01

2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Ps 3; Mk 5, 1-20

św. Jana Bosco, prezbitera

– wtorek, 01.022 Sm 18, 9 – 19, 3; Ps 86; Mk 5, 21-43
– środa, 02.02

Ml 3, 1-4; Ps 24; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40

święto Ofiarowania Pańskiego

czwartek, 03.02

1 Krl 2, 1-12; 1 Krn 29, 10b-12; Mk 6, 7-13
– piątek, 04.02Syr 47, 2-11; Ps 18; Mk 6, 14-29
– sobota, 05.02

1 Krl 3, 4-13; Ps 119; Mk 6, 30-34

św. Agaty, dziewicy i męczennicy

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących w Mszach św. – 32 osoby. Przypominamy o obowiązku zachowywania  wymogów bezpieczeństwa sanitarnego!

■ Trwa peregrynacja ikony św. Józefa. W tym tygodniu gościć ją będzie rodzina Burzyńskich.

UWAGA! Oto aktualny numer telefonu do naszego BIURA: 06 679 53 47, wewnętrzny 219.  Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne we wtorki (9.00-12.30 i 16.00-17.30) oraz we czwartki (9.00-12.30 i 16.00-17.30).

■ Dziś o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin. Po liturgii spotkanie z ks. Rektorem.

W poniedziałek (31.01) odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula, godz. 19.00).

■ W środę (02.02) obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.15 oraz o godz. 18.30 (w połączeniu z obrzędem błogosławienia świec). Jest to Dzień Źycia Konsekrowanego.

■ Najbliższy piątek (04.02) to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi już od godz. 17.30. O godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca, a o godz. 18.30 – Msza św.

■ W sobotę (05.02) zapraszamy na nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Seca Maryi. Początek o godz. 18.00.

■ W przyszłą niedzielę (06.02) dyżur w Poradnictwie Rodzinnym (kontakt: 327 566 7501) pełnić będzie doradca rodzinny, p. Anna Gajosz-Burzyńska (9.30-11.30). Dziś dyżur pełni prawnik, p. Andrea Sconosciuto.

■ W przyszłą niedzielę (06.02) Msza św. o godz. 12.00 zostanie odprawiona w intencji członków Róż Różańcowych. Po liturgii –  zmiana tajemnic.

■ W najbliższą niedzielę (06.02) zapraszamy serdecznie na godz 19.00 na Wieczór Uwielbienia. Przypominamy o konieczności wcześniejszych zapisów (380 64 77 127)!

■ 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Eucharystia o godz. 18.30 zostanie odprawiona jako Msza św. zbiorowa – w intencji osób chorych i cierpiących – konkretne zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii. Tego dnia będzie też można przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Osoby chętne zgłaszają się wcześniej u ks. Mateusza.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.