Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Biuletyn nr 1268 z dnia 2021-11-21


Czytanie   I:   Dn 7, 13-14;

Psalm     93:   Pan Bóg króluje, pełen majestatu;

Czytanie II:   Ap 1, 5-8;

Ewangelia :   J 18, 33b-37;

            Z Ewangelii według św. Jana:

            Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

           Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje! Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. (…)

 www.brewiarz.pl

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 22.11

Dn 1, 1-6.8-20; Dn 3,52-56; Łk 21, 1-4

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

– wtorek, 23.11

Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-63a); Łk 21, 5-11

św. Klemensa I, papieża i męczennika

– środa, 24.11

Dn 5, 1-28; Dn 3, 64a-70; Łk 21, 12-19

św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

– czwartek, 25.11Dn 6, 12-28; Dn 3, 71-76a; Łk 21, 20-28
– piątek, 26.11Dn 7, 2-14; Dn 3, 77-82; Łk 21, 29-33
– sobota, 27.11Dn 7, 15-27; Dn 3, 82a-87; Łk 21, 34-36

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to tytularna uroczystość Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Natomiast w przyszłą niedzielę (28.11), pierwszą niedzielą adwentu, rozpoczniemy nowy rok kościelny (liturgiczny).

 ■ W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących w Mszach św. – 32 osoby. Prosimy usilnie, by zachowywać odpowiedni dystans w kościele. UWAGA: Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla grupy komunijnej.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. W tym tygodniu ikonę gościć będą rodziny: Saja, Chojnacki, Burdyn, Magdoń oraz Ożóg.

■ Okazja do spowiedzi św. – codziennie (według podanego planu)  w naszym Biurze Parafialnym (wejście prosto z Via delle Botteghe Oscure, pod numerem 16A).

■ W listopadzie w szczególny sposób modlimy się za naszych zmarłych.

■ Poradnictwo Rodzinne (kontakt: 327 566 7501) – dzisiaj (21.11) oraz w przyszłą niedzielę (28.11), w naszej Auli, między godz. 9.30 a 11.30.

■ Dziś (21.11) zapraszamy serdecznie do Auli  Jana Pawła II na prezentację książki p. Anny Rastawickiej pt. „Stefan Kardynał Wyszyński do Polaków i Polonii” oraz filmu Piotra Góreckiego pt. „Ojciec i Pasterz – Kardynał Stefan Wyszyński”. Początek o godz. 19.00.

■ W poniedziałek (22.11) zapraszamy wszystkich polskich studentów na spotkanie formacyjne w naszej Auli. Początek o godz. 19.00.

■ Zespół Tańców Ludowych „POLONUS” zaprasza osoby chętne, na próby odbywające sie we wtorki od godz. 20.00 w naszej Auli.

■ W najbliższy piątek (19.11), o godz. 19.30, odbędzie się kolejny Krąg Biblijny.

■ W przyszłą niedzielę (28.11), Msza św. o godz. 10.00, będzie sprawowana w intencji rodzin. Po liturgii spotkanie z ks. Rektorem.

■ W zakrystii można nabyć kalendarze na rok 2022, a także prasę katolicką.