Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1264 z dnia 2021-10-24


Czytanie   I:   Jr 31, 7-9;

Psalm   126:   Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas;

Czytanie II:   Hbr 5, 1-6;

Ewangelia :   Mk 10, 46b-52;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: “Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! “Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: “Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i rzekł: “Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: “Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: “Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: “Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: “Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

(…) Bartymeusz woła: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Te słowa stały się przewodnim motywem tzw. Modlitwy Jezusowej. Spopularyzował ją anonimowy mnich rosyjski, który w drugiej połowie XIX wieku napisał dzieło pt. “Opowieści pielgrzyma”. Daje w nim świadectwo, jak coraz częstsze wypowiadanie słów: “Jezu Chryste, Synu Boga żywego zmiłuj się nade mną grzesznikiem” prowadzi go do coraz większego zjednoczenia z Bogiem. Wielu chrześcijan zarówno prawosławnych, protestantów jak i katolików modli się dziś właśnie w ten sposób. Zamiast niepotrzebnie zamartwiać się i krążyć wokół swoich myśli wybierają modlitwę nieustanną bez szukania jakichkolwiek poruszeń (…). A może jest to ścieżka również i dla mnie? Wydaje się, że dzisiejsza scena, która kończy się słowami: „Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą” jest dla nas zaproszeniem, abyśmy najpierw sami weszli na drogę wewnętrznego widzenia: własnej grzeszności, a zarazem niezmierzonego miłosierdzia Boga. Po drugie, abyśmy tę łaskę rozwijali idąc za Jezusem drogą naszej codzienności. (…)

www.chwila-jezuici.pl/slowo-zycia

           

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 25.10Rz 8, 12-17; Ps 68; Łk 13, 10-17
– wtorek, 26.10Rz 8, 18-25; Ps 126; Łk 13, 18-21
– środa, 27.10Rz 8, 26-30; Ps 13; Łk 13, 22-30
– czwartek, 28.10

Ef 2, 19-22; Ps 19; Łk 6, 12-19

św. Apostołów – Szymona i Judy Tadeusza

– piątek, 29.10Rz 9, 1-5; Ps 147B; Łk 14, 1-6
– sobota, 30.10Rz 11, 1-2a. 11-29; Ps 94; Łk 14, 1. 7-11

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących we Mszach św. – 32 osoby. Swoje uczestnictwo należy wcześniej zgłaszać jedynie odnośnie niedzielnych Mszy św. o godz. 10.00 oraz o godz. 18.00 (telefonicznie – 380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. UWAGA: Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla grupy komunijnej!

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127. W tym tygodniu ikonę gościć będzie p. Jolanta Żuk.

■ Aktualnie można codziennie (według podanego planu) skorzystać z sakramentu pokuty w naszym Biurze Parafialnym(wejście prosto z Via delle Botteghe Oscure, pod numerem 16A).

■ Przez cały miesiąc październik, codziennie – nabożeństwo różańcowe (pół godziny przed wieczorną Mszą św.).

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej informuje, iż 28 października, w Bazylice Santa Maria Maggiore, o godz. 18.00, zostanie odprawiona – z okazji 230. rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów (Polski i Litwy) – uroczysta Msza św., pod przewodnictwem Kard. Stanisława Ryłki.   Osoby   zainteresowane  proszone są o przesłanie potwierdzenia swego udziału do sekretariatu Ambasady (do dnia 25 października) – watykan.amb.sekretariat@msz.gov.pl

■ W poniedziałek (25.10) zapraszamy wszystkich polskich studentów na kolejne spotkanie formacyjne (godz. 19.00).

■ Osoby zainteresowane wspólnym czytaniem, zgłębianiem oraz rozważaniem Pisma św., zapraszamy do Kręgu Biblijnego. Kolejne spotkanie odbędzie się  w piątek 29 października, o godz. 19.30.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone „kartki wypominkowe”. Po (czytelnym) ich wypełnieniu, należy oddać je w zakrystii.

■ Serdecznie zapraszamy do obejrzenia w Auli Jana Pawła II, wystawy pt. „Ojciec i Pasterz” – poświęconej bł. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Tysiąclecia.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.