Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1263 z dnia 2021-10-17


Czytanie   I:   Iz 53, 10-11

Psalm    33:    Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Czytanie II:   Hbr 4, 14-16

Ewangelia :   Mk 10, 35-45

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: “Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: “Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: “Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: “Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: “Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: “Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: “Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 18.10

2 Tm 4, 9-17a; Ps 145; Łk 10, 1-9

św. Łukasza, Ewangelisty

– wtorek, 19.10Rz 5, 12-21; Ps 40; Łk 12, 35-38
– środa, 20.10

Rz 6, 12-18; Ps 124; Łk 12, 39-48

św. Jana Kantego, prezbitera

– czwartek, 21.10Rz 6, 19-23; Ps 1; Łk 12, 49-53
– piątek, 22.10

Rz 7, 18-25a; Ps 119; Łk 12, 54-59

św. Jana Pawła II, papieża

– sobota, 23.10Rz 8, 1-11; Ps 24; Łk 13, 1-9

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele nadal obowiązuje limit osób uczestniczących we Mszach św. – 32 osoby. Swoje uczestnictwo należy zgłaszać jedynie odnośnie niedzielnych Mszy św. o godz. 10.00 oraz o godz. 18.00 (telefonicznie – 380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

UWAGA: Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla grupy komunijnej!

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127. W tym tygodniu ikonę gościć będzie p. Maria Ryzner.

■ ZMIANA MIEJSCA SPOWIEDZI: aktualnie można skorzystać z sakramentu pokuty w naszym Biurze Parafialnym(wejście prosto z Via delle Botteghe Oscure, pod numerem 16A).

■ Przez cały miesiąc październik, codziennie – nabożeństwo różańcowe (pół godziny przed wieczorną Mszą św.).

■ Zapraszamy serdecznie do naszego kościoła na dzisiejszy koncert skrzypcowy, będący hołdem złożonym św. Janowi Pawłowi II, w wykonaniu p. Mariusza Monczaka. Rozpoczęcie o godz. 19.00.

■ W poniedziałek (18.10) zapraszamy wszystkich polskich studentów na kolejne spokanie formacyjne (godz. 19.30).

■ Serdecznie zapraszamy do obejrzenia w Auli Jana Pawła II, wystawy pt. „Ojciec i Pasterz” – poświęconej bł. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Tysiąclecia.

■ W najbliższy piątek (22.10), w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, pragniemy wspólnie dziękować Bogu za dar beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Uczynimy to w czasie Eucharystii o godz. 18.30, której przewodniczyć będzie Kard. Kazimerz Nycz, metropolita warszawski, a która połączona będzie z uroczystym wprowadzeniem relikwii bł. Prymasa Tysiąclecia do naszego kościoła. Serdecznie zapraszamy, przypominając jednocześnie o konieczności zapisów na tę Mszę św.

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej informuje, iż 28 października, w Bazylice Santa Maria Maggiore, o godz. 18.00, zostanie odprawiona – z okazji 230. rocznicy wzajemnych gwarancji Obojga Narodów (Polski i Litwy) – uroczysta Msza św., pod przewodnictwem JE Kard. Stanisława Ryłki. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie potwierdzenia udziału do sekretariatu Ambasady, do dnia 25 października.

■ Wszystkich zainteresowanych wspólnym czytaniem, zgłębianiem i rozważaniem Pisma św., zapraszamy do Kręgu Biblijnego. Kolejne spotkanie odbędzie sie  w piątek 29 października, o godz. 19.30.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone „kartki wypominkowe”. Po (czytelnym) wypełnieniu, można je oddać w zakrystii.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.