Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1261 z dnia 2021-10-03


Czytanie   I:              Rdz 2, 18-24;

Psalm   128:               Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi;

Czytanie II:               Hbr 2, 9-11;

Ewangelia :               Mk 10, 2-16;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: “Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: “Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: “Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: “Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

 

                  (…) Warto sobie uświadomić, że w tamtych czasach rozwód nie oznaczał rozbicia rodziny, tak jak jest to dzisiaj. Rodzina podstawowa była wtedy cząstką wielkiej rodziny i jeśli zdarzał się rozwód, to ani dzieci, ani małżonków nie pozostawiał on bez rodziny. Mimo to jednak Pan Jezus cofnął Mojżeszowe pozwolenie na rozwód, a związek po rozwodzie albo z kimś rozwiedzionym nazywa cudzołóstwem. Ducha ewangelicznej nauki o małżeństwie pięknie wydobył Jan Paweł II, kiedy w Starym Sączu przypominał niezmienną naukę Kościoła, „że w żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być podawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową”. Zastanówmy się jeszcze, co znaczą te trzy wyrazy, jakie znalazły się w ewangelicznym zakazie rozwodów — mianowicie zakazuje Pan Jezus małżonkom rozchodzić się „poza wypadkiem nierządu”. Kościół już od czasów apostolskich wyjaśnia, że chodzi tu o takie związki, kiedy mężczyzna i kobieta żyją na sposób małżeństwa, ale małżeństwem nie są. W takim związku była na przykład Samarytanka, której Pan Jezus powiedział: „Ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem” (J 4,18). Otóż tylko w odniesieniu do takich związków Pan Jezus dopuszcza, a nawet zaleca rozejście się. (…)

o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 04.10

Jon 1, 1 – 2, 1. 11; Jon 2, 3-8; Łk 10, 25-37

św. Franciszka z Asyżu

– wtorek, 05.10

Jon 3, 1-10; Ps 130; Łk 10, 38-42

św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

– środa, 06.10Jon 4, 1-11; Ps 86; Łk 11, 1-4
– czwartek, 07.10

Dz 1, 12-14; Łk 1, 46-55; Łk 1, 26-38

NMP Różańcowej

– piątek, 08.10Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9; Łk 11, 15-26
– sobota, 09.10Jl 4, 12-21; Ps 97; Łk 11, 27-28

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Nadal obowiązuje w naszym kościele limit osób uczestniczących we Mszach św. – 32 osoby. Swoje uczestnictwo należy zgłaszać jedynie odnośnie niedzielnych Mszy św. o godz. 10.00 oraz o godz. 18.00 (telefonicznie – 380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127. W tym tygodniu ikonę gościć będzie p. Katarzyna Gaik.

UWAGA – ZMIANA MIEJSCA SPOWIEDZI: aktualnie można skorzystać z sakramentu pokuty w naszym Biurze Parafialnym (wejście prosto z Via delle Botteghe Oscure, pod numerem 16A).

■ Przez cały miesiąc październik, codziennie, serdecznie zapraszamy na wspólnotową modlitwę różańcową przed wystawionym Najświętszym Sakramentem (pół godziny przed wieczorną Mszą św.).

■ Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń dzieci do Pierwszej Komunii oraz młodzieży do bierzmowania.

■ Serdecznie zapraszamy wszystkich polskich studentów, zarówno „stacjonarnych” jak i przebywających na „wymianach” (np. w ramach programu ERASMUS), na pierwsze w tym semestrze spotkanie formacyjne,  które odbędzie się  w  poniedziałek (04.10)  o  godz.  19.00 w Auli Jana Pawła II.

■ W najbliższy wtorek (05.10) biuro (wyjątkowo) czynne jedynie od godz. 16.00 do godz. 17.30.

■ Wszystkich zainteresowanych wspólnym czytaniem, zgłębianiem i rozważaniem Pisma św., zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego. Będą się one odbywać w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca o godz. 19:30. Pierwsze spotkanie w najbliższy piątek, 8 października, w Auli Jana Pawła II. Gorąco polecamy!

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.