Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1257 z dnia 2021-09-05


Czytanie   I:              Iz 35, 4-7a;

Psalm    146:              Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego;

Czytanie II:               Jk 2, 1-5;

Ewangelia :               Mk 7, 31-37;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: “Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: “Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

                (…) Coraz częściej można spotkać młodych ludzi, którzy tak jak głuchoniemy z dzisiejszej Ewangelii potrzebują kogoś, kto dotknie ich oczu, uszu, serca i umysłu, a potem z całą siłą i przekonaniem powie „otwórz się”. Wychodzą z takich domów i środowisk, w których z dnia na dzień tracą zaufanie do drugiego człowieka. Zasklepiają się w sobie, żyją w przekonaniu, że są nikomu niepotrzebni, ulegają poczuciu rezygnacji. Dopiero gdy zobaczą, że jest inny świat i ludzie, którzy dzięki wierze z radosnym sercem idą przez życie, zaczynają się zastanawiać, czy także ich życie nie mogłoby być inne.

To co dzieje się z głuchoniemym, któremu Chrystus przywraca zdrowie, przypomina w jakimś stopniu sytuację człowieka, która po latach życiowej pustki nagle odkrywa, że jest inny świat i inne życie niż to, które zna. Otwierają się jego uszy, rozwiązuje język i zaczyna – używając słów dzisiejszej Ewangelii – „prawidłowo mówić”.

            Gdyby wyrażenie „prawidłowo mówić” odczytać jako swego rodzaju streszczenie tej przemiany, która dokonała się w człowieku, można by powiedzieć, że dotyka ona istoty ludzkiego życia. Tak długo jak pozostajemy w ciemnościach, w niewłaściwym środowisku czy nawet jakiejś zlej sytuacji, mówimy i myślimy inaczej niż chce tego Bóg. Dopiero gdy uda nam się wyjść – lub tylko wychylić – poza aktualny stan rzeczy, dostrzegamy, że jest inny świat, w którym toczy się zupełnie inne życie.

            Niech czytana dziś w naszych kościołach Ewangelia poprowadzi nas w dwóch kierunkach. Po pierwsze, zapytajmy siebie samych, czy nie potrzeba nam zupełnie nowego otwarcia na Boga i drugiego człowieka. Po drugie, starajmy się dostrzec ludzi, którzy oczekują na kogoś, kto przyprowadzi ich do Jezusa, aby i oni mogli usłyszeć proste, ale stanowcze wezwanie „otwórz się”.

         ks. Dariusz Madejczyk (www.opoka.org.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 06.09Kol 1, 24-2,3; Ps 62; Łk 6, 6-11
– wtorek, 07.09Kol 2, 6-15; Ps 145; Łk 6, 12-19
– środa, 08.09

Mi 5, 1-4a; Ps 13; Mt 1, 1-16. 18-23

święto Narodzenia NMP

– czwartek, 09.09Kol 3, 12-17; Ps 150; Łk 6, 27-38
– piątek, 10.091 Tm 1, 1-2.12-14; Ps 16; Łk 6, 39-42
– sobota, 11.091 Tm 1, 15-17); Ps 113; Łk 6, 43-49

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Obecnie obowiązuje w naszym kościele (do 12 września włącznie)  wakacyjny układ niedzielnych Mszy:

godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę gościć będzie p. Zofia Kózka.

■ Informujemy, że od września obowiązują bilety wejściowe dla uczestników środowych audiencji papieskich. Można je otrzymać w przeddzień audiencji w naszym biurze między godz. 16.00 a 17.30.

■ Serdecznie zapraszamy wszystkich na parafialny piknik na dziedzińcu naszego kościoła (pod hasłem “Pożegnanie wakacji”) w przyszłą niedzielę (12 września), bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.00. Każdy przynosi ze sobą coś do jedzenia, by podzielić się z innymi. Napoje zapewnia parafia.

■ W niedzielę 4 października rozpoczynamy przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii, do końca miesiąca września – serdecznie zapraszamy!

■ W niedzielę 4 października rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii, do końca miesiąca września – serdecznie zapraszamy!

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.