Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1256 z dnia 2021-08-29


Czytanie I:     Pwt 4, 1-2. 6-8;

Psalm  15:      Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie;

Czytanie II:   Jk 1, 17-18. 21b-22. 27;

Ewangelia:    Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: “Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: “Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

             (…) Koronawirus jest groźny dla zdrowia fizycznego, ale jeszcze groźniejsze jest zło, które rodzi się w ludzkim sercu. Ono zagraża zarówno samemu człowiekowi, jak i jego otoczeniu. Bo przez nasze zło możemy zranić innych, albo doprowadzić ich do zgorszenia, czyli do tego, że i oni popełnią grzech. A zatem zło będzie plenić się dalej. Proces demoralizacji będzie postępował. Epidemia moralna jest groźniejsza niż epidemia biologiczna: w tej drugiej zagrożone jest życie doczesne, w tej pierwszej – życie wieczne. O ile zabezpieczeniem przez wirusem roznoszonym w epidemii są różnego rodzaju środki ostrożności (maseczki, dystans, dezynfekcja, szczepionki), o tyle zabezpieczeniem przed powstaniem zła moralnego w nas, czyli przed popełnieniem grzechu, jest więź z Jezusem, ucieczka od szatańskich pokus, unikanie okazji do grzechu oraz wierność przykazaniom Bożym. Nad lekarstwem przeciw covidowi naukowcy ciągle pracują, lekarstwo na grzech mamy od dawna w zasięgu naszych kościołów: spowiedź świętą!

ks. Antoni Bartoszek (www.opoka.org.pl)

           

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 30.081 Tes 4, 13-18; Ps 96; Łk 4, 16-30
– wtorek, 31.081 Tes 5, 1-6.9-11; Ps 27; Łk 4, 31-37
– środa, 01.09Kol 1, 1-8; Ps 52; Łk 4, 38-44
– czwartek, 02.09Kol 1, 9-14; Ps 98; Łk 5, 1-11
– piątek, 03.09

Kol 1, 15-20; Ps 100; Łk 5, 33-39

św. Grzegorza Wielkiego, papieża i DK

– sobota, 04.09Kol 1, 21-23; Ps 54; Łk 6, 1-5

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje w naszym kościele (do połowy września) wakacyjny układ niedzielnych Mszy: godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie ma Mszy św. o godz. 12.00).

■ Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00 dla prywatnej modlitwy i adoracji.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym.

■ W środę 1 września, zapraszamy na godz. 18.00, na nabożeństwo ku czci św. Józefa.

■ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca (03.09). Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty – od godz. 17.30. O godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca. O godz. 18.30 – Msza św.

■ Najbliższa sobota (04.09) to pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ W przyszłą niedzielę (05.09) Msza św. o godz. 11.00 będzie sprawowana w intencji członków Żywego Różańca. Po liturgii –zmiana tajemnic.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.