Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

Biuletyn nr 1254 z dnia 2021-08-15


Czytanie I:     Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10

Psalm 132:     Stoi Królowa po Twojej prawicy

Czytanie II:   1 Kor 15, 20-26

Ewangelia:    Łk 1, 39-56

Z Ewangelii według św. Łukasza:

         Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Co nam radzi nasza Matka? Pierwszą rzeczą, którą mówi dziś w Ewangelii, jest: «Wielbi dusza moja Pana» (Łk 1, 46). Jesteśmy przyzwyczajeni słyszeć te słowa i być może nie zwracamy już uwagi na ich znaczenie. Wielbić [wł. magnificare] dosłownie znaczy «czynić wielkim», powiększać. Maryja «powiększa Pana» – nie problemy, choć ich Jej w tamtym momencie nie brakowało, ale Pana. Ileż razy my natomiast pozwalamy, by trudności nas przytłoczyły i by pokonały nas lęki! Matka Boża nie, bo stawia Boga jako pierwszą wielkość w życiu. Z tego rodzi się Magnificat, z tego rodzi się radość – nie z braku problemów, które prędzej czy później się pojawiają, lecz radość rodzi się z obecności Boga, który nam pomaga, który jest blisko nas. Bo Bóg jest wielki. A przede wszystkim Bóg patrzy na małych. Jesteśmy Jego słabością z miłości – Bóg patrzy na małych i ich miłuje.

            Maryja uznaje bowiem, że jest mała i wychwala «wielkie rzeczy» (w. 49), które Pan uczynił dla Niej. Jakie? Przede wszystkim nieoczekiwany dar życia – Maryja jest dziewicą i zachodzi w ciążę; a także Elżbieta, która była w podeszłym wieku, spodziewa się dziecka. Pan czyni cuda małym,  tym, którzy nie uważają się za wielkich, lecz w życiu dają wielkie miejsce Bogu. On obejmuje swoim miłosierdziem tych, którzy zdają się na Niego, i wywyższa pokornych. Maryja wychwala Boga za to.

            A czy my – możemy zadać sobie pytanie – pamiętamy, by chwalić Boga? Dziękujemy Mu za wielkie rzeczy, które czyni dla nas? Za każdy dzień, który nam daje, za to, że nas kocha i zawsze nam przebacza, za Jego czułość? A także za to, że dał nam swoją Matkę, za braci i siostry, których stawia na naszej drodze, za to, że otworzył nam Niebo? Czy dziękujemy Bogu, chwalimy Boga za te rzeczy? Jeśli zapominamy o dobru, serce się kurczy. Lecz jeśli, jak Maryja, pamiętamy wielkie rzeczy, które Pan czyni, jeśli przynajmniej raz dziennie go wielbimy, to czynimy wielki krok naprzód.

 Ojciec Święty Papież Franciszek, Anioł Pański – 15.08.2020 r.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 16.08Sdz 2, 11-19; Ps 106 (105); Mt 19, 16-22
– wtorek, 17.08

Sdz 6, 11-24a; Ps 85 (84); Mt 19, 23-30

św. Jacka, prezbitera

– środa, 18.08Sdz 9, 6-15; Ps 21 (20); Mt 20, 1-16
– czwartek, 19.08Sdz 11, 29-39a; Ps 40 (39); Mt 22, 1-14
– piątek, 20.08

Rt 1, 1-6.14b-16.22; Ps 146 (145); Mt 22, 34-40

św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

– sobota, 21.08

Rt 2, 1-11 i 4, 13-17; Ps 128 (127); Mt 23, 1-12

Wspomnienie obowiązkowe św. Piusa X, papieża

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września) wakacyjny układ niedzielnych Mszy:

godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie ma Mszy św. o 12.00).

■ Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ Od 6 sierpnia obowiązuje na terenie Republiki Włoskiej tzw. GREEN PASS (certyfikat o odbytym szczepieniu lub zaświadczenie o wyzdrowieniu z Covid-19, ewentualnie negatywny test PCR lub antygenowy – ważny 48 godzin od wydania), pozwalający na uczestniczenie w różnych formach życia publicznego i społecznego. NIE DOTYCZY on kościołów, nabożeństw i procesji! Nadal pozostają jednak aktualne dotychczasowe środki bezpieczeństwa w kościołach: dystans, maseczka, dezynfekcja rąk, znak pokoju w formie skinienia głową oraz Komunia św. na rękę.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W najbliższym czasie, zwolnił się termin od 29 sierpnia do 4 września 2021 r. Jeśli jest ktoś chętny przyjąć ikonę na ten okres, proszony jest o rychły kontakt z ks. Mateuszem.

■ Biuro parafialne pozostanie NIECZYNNE od 22 do 29 sierpnia.

■ Dzisiaj przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas wszystkich Mszy św., po Komunii świętej nastąpi obrzęd błogosławieństwa kwiatów i ziół. Na sens teologiczny tego obrzędu wskazuje soborowa Konstytucja o Liturgii w punkcie 103: W Niepokalanej i Wniebowziętej Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy w ten dzień do kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prosimy Boga, aby zioła, kwiaty i owoce, przez Niego błogosławione, służyły dobru ludzi i zwierząt.

■ UWAGA: wciąż prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.