Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1252 z dnia 2021-08-01


Czytanie   I:   Wj 16, 2-4. 12-15;

Psalm     78:   Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył;

Czytanie II:   Ef 4, 17. 20-24;

Ewangelia :   J 6, 24-35;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                 Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: “Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” W odpowiedzi rzekł im Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: “Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: “Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli do Niego: “Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba””. Rzekł do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: “Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!” Odpowiedział im Jezus: “Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

                  Obok głodu fizycznego człowiek doświadcza jeszcze innego głodu, głodu, którego zwyczajny pokarm nie jest w stanie zaspokoić. Chodzi tutaj o głód życia wiecznego. Znak manny był zapowiedzią przyjścia Chrystusa, który zaspokaja człowieczy głód wieczności przez to, że sam staje się «chlebem Bożym», który «daje życie światu». I oto słuchacze proszą Jezusa o spełnienie tego, co znak manny zapowiadał, może nie zdając sobie sprawy z tego, jak daleko sięga ich prośba: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Jakże wymowna prośba! Jakże hojne i jak zaskakujące jej spełnienie. «Ja jestem chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (…) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim» (J 6, 35. 55-56); «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 54). «Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie» (J 6, 57). Jakże wielką godnością zostaliśmy obdarzeni! Oto Syn Boży daje nam samego siebie w Sakramencie Ciała i Krwi swojej. Jakże nieskończenie hojny jest Bóg! Odpowiada na nasze najgłębsze pragnienia, które nie są tylko pragnieniami ziemskiego chleba, lecz sięgają horyzontów życia wiecznego. Zaprawdę, oto wielka tajemnica wiary!

 św. Jan Paweł II, Wrocław, 31.05.1997 r. (www.opoka.org.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 02.08Lb 11, 4b-15; Ps 81; Mt 14, 13-21
– wtorek, 03.08Lb 12, 1-13; Ps 51; Mt 14, 22-36
– środa, 04.08

Lb 13, 1-2. 25 – 14, 1-35; Ps 106; Mt 15, 21-28

św. Jana M. Vianney´a, prezbitera

– czwartek, 05.08

Lb 20, 1-13; Ps 95; Mt 16, 13-23

rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki NMP

– piątek, 06.08

Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97; Mk 9, 2-10

święto Przemienienia Pańskiego

– sobota, 07.08Pwt 6, 4-13; Ps 18; Mt 17, 14-20

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września)  wakacyjny układ niedzielnych Mszy:

godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00  (nie ma Mszy św. o godz. 12.00).

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ Od 6 sierpnia obowiązywać będzie na terenie Republiki Włoskiej tzw. GREEN PASS (certyfikat o odbytym szczepieniu lub zaświadczenie o wyzdrowieniu z Covid-19, ewentualnie negatywny test PCR lub antygenowy – ważny 48 godzin od wydania), pozwalający na uczestniczenie w różnych formach życia publicznego i społecznego (np. muzea, kina, restauracje,… ). NIE DOTYCZY on kościołów, kultu religijnego i liturgii!

Nadal pozostają jednak aktualne dotychczasowe środki bezpieczeństwa w kościołach: dystans, maseczka, dezynfekcja rąk, znak pokoju w formie skinienia głową oraz Komunia św. na rękę.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym.

■ W najbliższą środę (04.08) zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Józefa (godz. 18.00).

■ Przyszły piątek (06.08) to święto Przemienienia Pańskiego i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 17.30. O godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca i o godz. 18.30 – Msza św.

■ W najbliższą sobotę (07.08) zapraszamy na pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Początek o godz. 18.00.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.