Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1249 z dnia 2021-07-11


Czytanie   I:               Am 7, 12-15;

Psalm     85:               Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie;

Czytanie II:               Ef 1, 3-14;

Ewangelia :               Mk 6, 7-13

            Z Ewangelii według św. Marka:

           Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. “Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: “Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

          (…) Ewangelia mówi, że każdy uczeń jest posłany, że każdy jest misjonarzem. A więc pomiędzy tymi nazwami zachodzi stosunek zamienności. Co więcej, jest jakiś głęboki, wewnętrzny związek pomiędzy nimi: im bardziej jesteś uczniem Chrystusa, tym bardziej stajesz się misjonarzem. Brak zaangażowania misyjnego pokazuje, że coś niedobrego dzieje się z twoim byciem uczniem. Nie da się być uczniem Jezusa formalnie i teoretycznie. Uczniem Jezusa jest ten, kto Go osobiście spotkał, doświadczył Go, nawrócił się i na poważnie żyje Jego słowem. Taki uczeń nie usiedzi w miejscu, lecz coś go będzie pchać, by innym głosić o Jezusie. Nie usiedzi w miejscu tylko ten, kogo prawda o Jezusie dotyka do żywego i ma wymiar głęboko egzystencjalny. Czegoś takiego doświadczyli apostołowie po Pięćdziesiątnicy. Piotr i Jan wyznali przed Sanhedrynem: „My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). (…)

            Patrzymy na Jezusa. Na co zwraca On uwagę, kiedy posyła swoich misjonarzy? Po pierwsze, posyła ich po dwóch. Ma to oczywiście wymiar praktyczny, ale przede wszystkim chodzi o serce otwarte na drugiego człowieka. Po drugie, Jezus przekazuje uczniom władzę nad duchami nieczystymi. Siła ucznia-misjonarza tkwi w sercu czystym, niepodzielonym. To są jego włosy Samsona. Takie serce słucha słowa, a usłyszawszy, nie może wytrzymać z nim samo, lecz musi się podzielić. Wreszcie po trzecie Jezus nakazuje ubóstwo. Uczeń Jezusa nie posługuje srebrem i złotem, nie odwołuje się do władzy i wpływów tego świata, lecz do siły ducha. Warto zapamiętać, jak w czasie rekolekcji św. Bernard z Clairvaux upominał papieża: „Pamiętaj, że jesteś następcą rybaka, a nie Konstantyna”.

            A więc jesteś posłany. Odwagi! Na tej drodze odkryjesz ogromne szczęście i radość, bo zrozumiesz, że Jezus Cię potrzebuje. Posyłając cię, zawierza ci swoje słowo. Nie wiesz, dokąd iść? Ważniejsze jest z czym pójdziesz. A dokładniej – z Kim. Świetnie podsumował Herbert przesłanie Pana Cogito: „Bądź wierny! Idź!”

ks. Piotr Karpiński („Uczeń-misjonarz”; GN 27/2021; lowicz.gosc.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 12.07.

Wj 1, 8-14.22; Ps 124; Mt 10, 34-11, 1

św. Brunona z Kwerfurtu

– wtorek, 13.07.

Wj 2, 1-15a; Ps 69; Mt 11, 20-24

św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

– środa, 14.07.

Wj 3, 1-6.9-12; Ps 103; Mt 11, 25-27

św. Kamila de Lellis

– czwartek, 15.07.

Wj 3, 13-20; Ps 105; Mt 11, 28-30

św. Bonawentury

– piątek, 16.07.

Wj 11, 10-12, 14; Ps 116b; Mt 12, 1-8

NMP z Góry Karmel

– sobota, 17.07.Wj 12, 37-42; Ps 136; Mt 12, 14-21

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września) wakacyjny układ niedzielnych Mszy:

godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00  (nie ma Mszy św. o godz. 12.00).

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę gościć będzie p. Agnieszka Zduńczyk.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć aktualną prasę katolicką (m.in. najnowszy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się”).

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501

Wszystkim udającym się na wakacje i urlopy życzymy dobrego wypoczynku, a gościom – wspaniałych przeżyć w trakcie pobytu w Rzymie!