Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1248 z dnia 2021-07-04


Czytanie   I:              Ez 2, 2-5;

Psalm    123:              Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy;

Czytanie II:               2 Kor 12, 7-10;

Ewangelia :               Mk 6, 1-6;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: “Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: “Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

                  Lekceważyć w życiu można wiele spraw i osób. Ktoś lekceważy pracę spóźniając się się do niej notorycznie, córka lekceważy matkę nie słuchając jej dobrych rad, mąż lekceważy żonę, gdy ta po raz setny o coś prosi. Student lekceważy sobie przygotowanie do ważnego ezaminu bo woli imprezować, pacjent lekceważy zalecenia lekarza i tak w nieskończoność. Ewangelia mówi nam o lekceważniu Jezusa (…)  A dzisiaj “powtórka z rozrywki”. Ludzie lekceważą sobie Boga, depczą po Nim, może do końca nie przestali w Niego wierzyć, ale traktują Go jak “biuro podaniowe”, ale “urząd zażaleń i skarg”, przestali traktować Boga jak Boga, stał się ich pogardzanym kumplem, więźniem chorego myślenia, zakładnikiem politycznym. Świat dziś lekceważy sobie Jezusa, ale i tych, którzy są Jezusowi. Nie może na nich patrzeć. Wyśmiewa ich, poniża, kpi, traktuje po macoszemu! A oni? Dumni i godni, że mogą cierpieć i doświadczyć tego, czego doświaczył ich Mistrz. Zlekceważeni nie pozwalają lekceważyć Boga…

ks. Karol Ciesielski (zblogawziete.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 05.07.Rdz 28, 10-22a; Ps 91; Mt 9, 18-26
– wtorek, 06.07.Rdz 32, 23-33.33b; Ps 17Mt 9, 32-38
– środa, 07.07.Rdz 41, 55-57.42, 5-7.14-24; Ps 33; Mt 10, 1-7
– czwartek, 08.07.Rdz 44, 18-29; 45, 1-5; Ps 105; Mt 10, 7-15
– piątek, 09.07.Rdz 46, 1-7.28-30; Ps 37; Mt 10, 16-23
– sobota, 10.07.Rdz 49, 29-33.50, 15-26; Ps 105; Mt 10, 24-33

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Od dziś obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września)  wakacyjny układ niedzielnych Mszy:

godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00   (nie ma Mszy św. o godz. 12.00 !!!)

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę gościć będą państwo Besztakowie.

■ Przez cały okres wakacyjny nie będzie w naszym kościele nabożeństw okolicznościowych odprawianych przed Mszą św. – za wyjątkiem: pierwszego piątku, pierwszej soboty oraz pierwszej środy danego miesiąca.

■ W najbliższą środę (07.07) zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo ku czci św. Józefa.

■ Prosimy o zapoznanie się z wywieszonymi w przedsionku kościoła zapowiedziami przedślubnymi.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć aktualną prasę katolicką (m.in. najnowszy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się”).

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.

■ Wszystkim udającym się na wakacje i urlopy życzymy dobrego wypoczynku, a gościom wspaniałych przeżyć w trakcie pobytu w Rzymie!