Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1246 z dnia 2021-06-20


Czytanie   I:   Hi 38, 1. 8-11;

Psalm    107:  Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana;

Czytanie II:   2 Kor 5, 14-17;

Ewangelia :   Mk 4, 35-41;

            Z Ewangelii według św. Marka:

             Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: “Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: “Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: “Milcz, ucisz się!” Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: “Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!” Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: “Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

              

              Czasem są mniejsze przeprawy, kiedy trzeba zostawić jakiś dobrze znany brzeg i wyruszyć w nieznane. Momenty przełomu, w których coś się kończy i coś się zaczyna. Momenty wyzwań, kiedy trzeba podjąć jakieś nowe zadanie, misję, może wśród obcych ludzi. Momenty, w których rozumiemy, że nie ma odwrotu. Albo dopłynę do drugiego brzegu, albo utonę. Jesteśmy zdani na wspólnotę w łodzi. W Kościele, w parafii, w pracy, w rodzinie, we wspólnocie. Na dobre i na złe. I jest z nami Pan. Zawsze. (…)

                Słowo Boże zaprasza nas, byśmy zobaczyli nasze problemy, przeciwne wiatry, kryzysy. Takie chwile są zawsze próbą zaufania do Boga, próbą miłości i wierności. Próbą, czyli też szansą na głębsze życie. (…)

 ks. dr Tomasz Jaklewicz (www.radioem.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 21.06.

Rdz 12, 1-9; Ps 33; Mt 7, 1-5

św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

– wtorek, 22.06.Rdz 13, 2.5-18; Ps 15; Mt 7, 6.12-14
– środa, 23.06.Rdz 15, 1-12.17-18; Ps 105; Mt 7, 15-20
czwartek, 24.06.

Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66.80

urocz. narodzenia św. Jana Chrzciciela

– piątek, 25.06.Rdz 17, 1.9-10.15-22; Ps 128; Mt 8, 1-4
– sobota, 26.06.Rdz 18, 1-15; Łk 1, 46b-54; Mt 8, 5-17

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Można zgłaszać się także na Mszę św. o godz. 11.00.

■ W związku z ogłoszonym przez Ojca św. Franciszka Rokiem św. Józefa, trwa w naszej wspólnocie peregrynacja ikony tegoż świętego. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę będzie gościć p. Krystyna Lickowska.

■ Przez cały miesiąc czerwiec – codziennie – w naszym kościele, pół godziny przed wieczorną Mszą św. – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (godz. 19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501) a także dzisiaj (godz. 9.30-11.30, p. Anna Gaweł – psycholog, psychoterapeuta). Z dniem dzisiejszym działalność poradnictwa zostaje na letnie miesiące wakacyjne – zawieszona.

■ Kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów – w piątek (25.06) o godz. 19.00.

■ W niedzielę 27 czerwca, Msza św. o godz. 10.00, zostanie odprawiona w intencji rodzin. Po liturgii – spotkanie z ks. Rektorem.

■ Taca w przyszłą niedzielę (27.06) przeznaczona jest na cele charytatywne Ojca św. Jest to wyraz naszej solidarności z Następcą św. Piotra oraz z ludźmi potrzebującymi na całym świecie.

■ Gorąco zachęcamy, by w duchu wiary, odpowiedzialności i solidarności wesprzeć finansowo Kościół katolicki we Włoszech. Można to uczynić poprzez dobrowolny odpis podatkowy – tzw. L`OTTO  PER  MILLE.

■ Poszukujemy śpiewających panów, którzy chcieliby zasilić szeregi naszego chóru Gaudium Poloniae. Zapraszamy!

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

Od pierwszej niedzieli lipca (04.07), obowiązywać będzie w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września)  wakacyjny układ niedzielnych Mszy: godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz godz. 18.00.