Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1245 z dnia 2021-06-13


Czytanie   I: Ez 17, 22-24;

Psalm     92: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże;

Czytanie II: 2 Kor 5, 6-10;

Ewangelia: Mk 4, 26-34;

              Z Ewangelii według św. Marka:

              Jezus mówił do tłumów: “Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: “Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

               (…) Papież Grzegorz Wielki, objaśniając dzisiejszą przypowieść, próbował nawet kolejne etapy rozwoju pszenicy połączyć z kolejnymi etapami rozwoju naszej wiary. Mówił tak: Kiedy w naszym sercu pojawiają się dobre pragnienia, to tak jakby ziarno zostało rzucone w naszą glebę. Kiedy człowiek przestrzega w pełni Bożych przykazań i stara się czynić dobro, to w swojej wierze staje się jakby źdźbłem pszenicy. A kiedy człowiek w czynieniu dobra jest już utwierdzony i rzeczywiście to dobro czyni stosownie do swoich możliwości, to tak jakby kłos wypuścił. Wreszcie kiedy my sami przemieniamy się w dobry owoc miłości podobający się samemu Bogu, to tak jakbyśmy byli w naszej wierze już kłosem dojrzałym. A wszystko to dzieje się mocą łaski Bożej. (…)

o. Jacek Salij  OP  (www.teologiapoliyczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 14.06.

2 Kor 6, 1-10; Ps 98; Mt 5, 38-42

bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

– wtorek, 15.06.2 Kor 8, 1-9; Ps 146; Mt 5, 43-48
– środa, 16.06.2 Kor 9, 6-11; Ps 112; Mt 6, 1-6.16-18
– czwartek, 17.06.

2 Kor 11, 1-11; Ps 111; Mt 6, 7-15

św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

– piątek, 18.06.2 Kor 11,18.21b-30; Ps 34; Mt 6, 19-23
– sobota, 19.06.2 Kor 12, 1-10; Ps 34; Mt 6, 24-34

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Można zgłaszać się także na Mszę św. o godz. 11.00.

■ W związku z ogłoszonym przez Ojca św. Franciszka Rokiem św. Józefa, trwa w naszej wspólnocie peregrynacja ikony tegoż świętego. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę będzie gościć rodzina Pękałów.

■ Przez cały miesiąc czerwiec – codziennie – w naszym kościele, pół godziny przed wieczorną Mszą św. – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów – w piątek (18.06) o godz. 19.00.

W najbliższy piątek (18.06) członkowie chóru Gaudium Poloniae zapraszają na adorację eucharystyczną (od godz. 20.00).

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (godz. 19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501), a także w przyszłą niedzielę (20.06.; godz. 9.30-11.30; p. Anna Gaweł – psycholog, psychoterapeuta).

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ Z radością informujemy, że Konferencja Episkopatu Polski powierzyła ks. prał. Janowi Główczykowi – na kolejne trzy lata – funkcję Koordynatora polonijnego duszpasterstwa na terenie Włoch.

Od pierwszej niedzieli lipca (04.07), obowiązywać będzie w naszym kosciele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września)  wakacyjny układ niedzielnych Mszy: godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz godz. 18.00.

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.