Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Biuletyn nr 1244 z dnia 2021-06-06


Czytanie   I:   Wj 24, 3-8

Psalm 116B:   Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana

Czytanie II:    Hbr 9, 11-15

Ewangelia :    Mk 14, 12-16. 22-26

 Z Ewangelii według św. Marka:

 W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?” I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas”. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym”. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

 „(Jezus) cieszy się, że może być z nami blisko i za każdym razem, gdy Go przyjmujemy, przypomina nam, że jesteśmy drogocenni: jesteśmy oczekiwanymi gośćmi na Jego uczcie, zasiadającymi do stołu, których pragnie. I to nie tylko dlatego, że jest wielkoduszny, ale dlatego, że jest w nas naprawdę zakochany: widzi i miłuje piękno i dobro, którym jesteśmy. (…)

Tylko miłość leczy lęk u podstaw i wyzwala z zamknięć, które ograniczają. Tak czyni Jezus, przychodzący nam na spotkanie z łagodnością, w rozbrajającej kruchości Hostii; tak czyni Jezus, Chleb łamany, aby rozbić skorupę naszego egoizmu; tak czyni Jezus, który daje siebie, aby nam powiedzieć, że tylko otwierając się, uwalniamy się od zablokowań wewnętrznych, od paraliżów serca. Pan, dając nam siebie tak prosto jak chleb, zachęca nas również, abyśmy nie marnowali życia goniąc za tysiącem rzeczy bezużytecznych, które powodują uzależnienia i pozostawiają we wnętrzu pustkę. Eucharystia gasi w nas głód rzeczy i rozpala pragnienie służenia. Podnosi nas z wygodnego, siedzącego trybu życia, przypomina nam, że jesteśmy nie tylko ustami, które trzeba nakarmić, ale także Jego rękami, aby nakarmić bliźniego”.

papież Franciszek  (14.06.2020 r.)

 

1)  SŁAW JĘZYKU TAJEMNICĘ / Ciała i Najdroższej Krwi

którą jako łask krynicę / wylał w czasie ziemskich dni

Ten co matkę miał dziewicę / Król narodów godzien czci.

2)  Z Panny czystej narodzony / posłan zbawić ludzki ród,

gdy po świecie na wsze strony / ziarno Słowa rzucił w lud,

wtedy cudem niezgłębionym / zamknął swej pielgrzymki trud.

 

3)  W noc ostatnią przy wieczerzy / z tymi których braćmi zwał,

pełniąc wszystko jak należy / czego przepis prawny chciał,

Sam Dwunastu się powierzył / i za pokarm z rąk Swych dał.

 

4)  Słowem więc Wcielone Słowo, / chleb zamienia w Ciało swe;

wino Krwią jest Chrystusową / darmo wzrok to widzieć chce.

Tylko wiara Bożą mowa / pewność o tym w serca śle.

 

5)  Przed tak wielkim Sakramentem / upadajmy wszyscy wraz!

Niech przed Nowym Testamentem / starych praw ustąpi czas.

Co dla zmysłów niepojęte / niech dopełni wiara w nas.

 

6)  Bogu Ojcu i Synowi / hołd po wszystkie nieśmy dni.

Niech podaje wiek wiekowi / hymn tryumfu dzięki czci!

A równemu Im Duchowi / niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

 

– poniedziałek, 07.06.2 Kor 1, 1-7; Ps 34; Mt 5, 1-12
– wtorek, 08.06.2 Kor 1, 18-22; Ps 119; Mt 5, 13-16
– środa, 09.06.2 Kor 3, 4-11; Ps 99; Mt 5, 17-19
– czwartek, 10.06.2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6; Ps 85; Mt 5, 20-26

piątek, 11.06.

uroczystość  NSPJ

Oz 11, 1-9; Iz 12, 2-6; Ef 3, 8-19; J 19, 31-37
– sobota, 12.06.Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1. 4-8; Łk 2, 41-51

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

 ■ Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Można zgłaszać się także na Mszę św. o godz. 11.00.

■ Dziś obchodzimy we Włoszech uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, odmawiając w całości hymn SŁAW JĘZYKU TAJEMNICĘ (tekst podany wyżej)

■ W najbliższy piątek (11.06) obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku nabiera ona szczególnego wymiaru, gdyż obchodzimy setną rocznicę poświęcenia narodu polskiego Bożemu Sercu. Zapraszamy na uroczyste nabożeństwo o godz. 18.00 oraz na Eucharystię na godz. 18.30 (konieczne wcześniejsze zapisy). Ze względu na uroczysty charakter tego dnia – nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ W związku z ogłoszonym przez Ojca św. Franciszka Rokiem św. Józefa, trwa w naszej wspólnocie peregrynacja ikony tegoż świętego. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę będą gościć państwo Broniszewscy.

■ Przez cały miesiąc czerwiec – codziennie – w naszym kościele, pół godziny przed wieczorną Mszą św. – nabożeństwo ku czci Najświęt-szego Serca Pana Jezusa. Serdecznie zapraszamy!

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (godz. 19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501), a także w przyszłą niedzielę (13.06.; godz. 9.30-11.30; p. prawnik A. Sconosciuto).

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W najbliższy czwartek, tj. 10 czerwca br., biuro parafialne czynny TYLKO popołudniem (godz. 16.00-17.30).