Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Biuletyn nr 1237 z dnia 2021-04-18


Czytanie   I:   Dz 3, 13-15. 17-19;

Psalm      4:    Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie;

Czytanie II:   1 J 2, 1-5;

Ewangelia :   Łk 24, 35-48;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

                  Dziś rozbrzmiewa na całym świecie proklamacja Kościoła: „Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał, jak zapowiedział. Alleluja”. Wielkanocna proklamacja nie ukazuje iluzji, nie ujawnia formuły magicznej, nie wskazuje drogi ucieczki w obliczu trudnej sytuacji, jaką przeżywamy. Pandemia jest nadal w pełnym rozkwicie; bardzo uciążliwy jest kryzys społeczny i gospodarczy, zwłaszcza dla najuboższych; mimo to – i jest to skandaliczne – nie ustają konflikty zbrojne, i rozbudowywane są arsenały wojskowe. Wobec tej złożonej rzeczywistości, a raczej pośród niej, proklamacja wielkanocna zawiera w niewielu słowach wydarzenie, które daje niezawodną nadzieję: „Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał”. Nie mówi nam o aniołach, czy zjawach, ale o człowieku, człowieku z krwi i kości, z twarzą i imieniem: Jezus. (…) To właśnie Ukrzyżowany, nie kto inny, zmartwychwstał. Bóg Ojciec wskrzesił swego Syna Jezusa, ponieważ wypełnił On do końca Jego wolę zbawienia: wziął na siebie nasze słabości, nasze ułomności, wręcz naszą śmierć; znosił nasze cierpienia, dźwigał ciężar naszych nieprawości. Dlatego też Bóg Ojciec wywyższył Go i teraz Jezus Chrystus żyje na wieki, jest Panem.

papież Franciszek (Wielkanoc 2021 r.; www.wiara.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 19.04.Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29
– wtorek, 20.04.Dz 7, 51-59; 8,1; Ps 31; J 6, 30-35
– środa, 21.04.Dz 8, 1b-8; Ps 66; J 6, 35-40
– czwartek, 22.04.Dz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51
– piątek, 23.04.

Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26

św. Wojciecha, biskupa i męczennika

– sobota, 24.04.Dz 9, 31-42; Ps 116B; J 6, 55.60-69

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ Zapraszamy dziś na nieszpory o godz. 17.30.

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (godz. 19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501), a także w przyszłą niedzielę (25.04.; godz. 9.30-11.30; dr Maria Konecka – lekarz, pedagog).

■ W najbliższą niedzielę, Msza św. o godz. 10.00, zostanie odprawiona w intencji rodzin. O godz. 11.00 – spotkanie rodzin.

■ W przyszłą niedzielę (25.04.) zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła – początek o godz. 19.00 (konieczne zapisy).

■ W związku z trwającym Rokiem św. Józefa, 1 maja ropoczniemy peregrynację ikony św. Józefa w rodzinach naszej wspólnoty. Gorąco zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę!

■ UWAGA: rozpoczynamy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ Zapraszamy serdecznie na rzymską Ekstremalną Drogę Krzyżową – – www.facebook.com/Roma.EDK

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla różnych grup pracowniczych – szczegóły:  http://www.regione.lazio.it