Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Biuletyn nr 1235 z dnia 2021-04-04


NAJDROŻSI   SIOSTRY   I   BRACIA!

                     Chrystus zmartwychwstał  – ta radosna wieść oplata całą naszą planetę, cały wszechświat. Nie ma ważniejszej wiadomości! To dzięki Jezusowej męce, śmierci i powstaniu z martwych jesteśmy ocaleni, jesteśmy uratowani, otrzymujemy szansę zbawienia. Żaden wirus, żadne problemy, żadne dramaty nie są w stanie przyćmić Chrystusowego tryumfu. Przeniknięci wielkanocną wiarą życzymy WAM wszystkim, z całego serca, cudownych, nasyconych radością, pokojem i mocą miłości, bogatych w duchowe owoce, świąt Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech każdy dzień, każdy nasz krok, każda decyzja promieniują blaskiem paschalnej Tajemnicy. Radujmy się w Panu – zawsze i wszędzie!

 W a s i      d u s z p a s t e r z e

 

Czytanie   I:   Dz 10, 34a.37-43;

Psalm    118:  W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy;

Czytanie II:   Kol 3, 1-4;

Ewangelia :   J 20, 1-9;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                 Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 05.04.Dz 2, 14.22-32; Ps 16; Mt 28, 8-15
– wtorek, 06.04.Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18
– środa, 07.04.Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35
– czwartek, 08.04.Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48
– piątek, 09.04.Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14
– sobota, 10.04.Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

 Zapisy na najbliższe terminy rozpoczniemy dopiero od poniedziałku!

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 10.00, 12.00 oraz o 18.00.

■ W tym tygodniu biuro czynne tylko w czwartek.

■ Ze względu na trwającą oktawę uroczystości Zmartwychwstania, w najbliższy piątek nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ W najbliższą sobotę (10.04.) zapraszamy bardzo serdecznie na nabożeństwo Drogi Światła. Początek o godz. 19.15 (konieczne zapisy; transmisja online).

■ W przyszłą niedzielę (11.04.) obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia. Tego dnia zapraszamy na godz. 19.00 na Wieczór Uwielbienia (konieczne zapisy, transmisja online).

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501 a także w przyszłą niedzielę (prawnik Andrea Sconosciuto; 9.30-11.30).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Z tyłu kościoła wyłożone zostały gotowe formularze autodelaracji, potrzebnych do dozwolonego poruszania się w tzw. strefie czerwonej w granicach miasta Rzym, by móc dotrzeć do naszego kościoła. Jest tam już naniesiona odpowiednia adnotacja.