Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Biuletyn nr 1233 z dnia 2021-03-21


Czytanie   I:               Jr 31, 31-34;

Psalm     51:               Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste;

Czytanie II:               Hbr 5, 7-9;

Ewangelia :               J 12, 20-33;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

                 Jezus mówi: “przyciągnę wszystkich do siebie”, czyli także i mnie. Czy mnie już przyciągnął? Czy ja już jestem przy Nim? Czy może wciąż się opieram? Może wciąż nie chcę? Może wciąż za bardzo kocham życie, które mam dzisiaj na ziemi — a za mało pragnę być z Nim? Może za bardzo boję się obumrzeć tak jak ziarno — aby wydać plon?

Witold Bołt (www.kazdywschod.pl)

                Każdy z nas umierać musi codziennie! Grzechy, złe skłonności, przyzwyczajenia, stereotypy – towszystko musi w nas umierać, abyśmy mogli cieszyć się wspaniałym życiem z Chrystusem, które nigdy się nie skończy. Podejmij dziś Jezusowe wezwanie do codziennego obumierania i to bynajmniej nie smutnego, z czym kojarzy się nam śmierć, ale radosnego. Umierania, dzięki któremu w Twoim sercu będzie więcej miejsca dla Boga, dla życia wiecznego i naśladowania Chrystusa. Pomyśl, co powinieneś w sobie jeszcze umartwić dla Boga?                                     

  (www.szkolakontaktu.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 22.03.Dn 13, 1-62; Ps 23; J 8, 1-11
– wtorek, 23.03.Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30
– środa, 24.03.Dn 3, 14-20.91-92.95; Dn 3, 52-56; J 8, 31-42
czwartek, 25.03.

Iz 7, 10-14; Ps 138; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38

uroczystość Zwiastowania Pańskiego

– piątek, 26.03.Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
– sobota, 27.03.Ez 37, 21-28; Jr 31, 10-13; J 11, 45-57

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ Dobre przygotowanie do Świąt Wielkanocnych połączone jest z przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania. U nas – codziennie okazja do spowiedzi świętej.

W Niedzielę Palmową okazja do spowiedzi od godz. 7.20 do godz. 12.30 oraz od godz. 17.00 do godz. 18.30. Zapraszamy!

■ Poradnictwo Rodzinne – dzisiaj od godz. 9.30 do godz. 11.30 – dyżurować będzie p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta; 349 819 0574). Kontakt: p. Anna Gajosz-Burzyńska (pedagog, doradca rodzinny; 327 566 7501). Działalność poradnictwa zostanie wznowiona w niedzielę 11.04.

■ W najbliższy czwartek, 25 marca, przypada liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 18.00 oraz na Mszę św. o godz. 7.15  oraz o godz. 18.30.

■ Nabożeństwa Drogi Krzyżowej – w piątki, bezpośrednio po wieczornej Mszy św. – początek o godz. 19.15 (obowiązują zapisy – zarówno na piątkową Mszę św., jak i na nabożeństwo).

■ We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (obowiązują zapisy). Początek o godz. 17.15.

■ W przyszłą niedzielę (28.03.), Msza św. o godz. 10.00 będzie sprawowana w intencji rodzin. Nie będzie tradycyjnego spotkania.

■ Z tyłu kościoła wyłożone zostały gotowe formularze autodelaracji, potrzebnych do dozwolonego poruszania się w tzw. strefie czerwonej w granicach miasta Rzym, by móc dotrzeć do naszego kościoła. Jest tam już naniesiona odpowiednia adnotacja.

■ Rekolekcje wielkopostne w Ostii – od poniedziałku do środy (22.03.-24.03.), w kościele San Nicola di Bari (Via Passeroni 1). W poniedziałek – od godz. 19.30, we wtorek i środę – od godz. 19.00.

■ Władze miejskie Rzymu oferują pomoc dla osób potrzebujących wsparcia (artykuły spożywcze i pierwszej potrzeby). Szczegóły: www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentld=IDS745902