Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Biuletyn nr 1231 z dnia 2021-03-07


Czytanie   I:               Wj 20, 1-17;

Psalm     19:              Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne;

Czytanie II:               1 Kor 1, 22-25;

Ewangelia :               J 2, 13-25;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

 

                 „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. To słowa z Psalmu 69. Święty Jan wskazuje, że Jezusem kierowała najgłębiej rozumiana gorliwość. Słowa „pożera Mnie” spełniły się dosłownie na krzyżu. Benedykt XVI pisze o „gorliwości Krzyża” – „jest to gorliwość dającej siebie miłości”. I dodaje: „taką gorliwością musi się kierować chrześcijanin”. Czas Wielkiego Postu to wezwanie do odnowienia naszej gorliwości, uzdrowienia mojej relacji z Bogiem, mojej pobożności. Czy w moim odniesieniu do Boga nie ma jakiegoś „handlu”, prób „kupowania” łaski Bożej? Ukrzyżowany Pan uczy, że istotą pobożności jest miłość. (…) Jezus zna prawdę o naszej relacji z Bogiem i z ludźmi. Czasem może musiałby coś „powywracać” w naszym życiu. Nie po to, by niszczyć, ale po to, by uzdrowić, oczyścić z fałszu, powierzchowności, udawania. Czasem mocny gest jest konieczny, aby się obudzić.

ks. Tomasz Jaklewicz („Gość Niedzielny”, 10/2015)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 08.03.2 Krl 5, 1-15a; Ps 42; Łk 4, 24-30
– wtorek, 09.03.Dn 3, 25. 34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35
– środa, 10.03.Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147B; Mt 5, 17-19
– czwartek, 11.03.Jr 7, 23-28; Ps 95; Łk 11, 14-23
– piątek, 12.03.Oz 14, 2-10; Ps 81; Mk 12, 28b-34
– sobota, 13.03.Oz 6, 1-6; Ps 51; Łk 18, 9-14

 

 = O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ Poradnictwo Rodzinne – dzisiaj od godz. 9.30 do godz. 11.30, w naszym biurze parafialnym, dyżur pełni p. Andrea Sconosciuto (prawnik). W przyszłą niedzielę (14.03.) dyżur będzie pełnić p. Anna Gajosz-Burzyńska (pedagog, doradca rodzinny).

Dodatkowo zostaje wprowadzony dyżur Poradnictwa Rodzinnego w czwartki – między godz. 19.00 a godz. 20.30. W sprawach Poradnictwa Rodzinnego można się kontaktować pod numerem telefonu: 327 566 7501.

■ Dziś o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla studentów. Wcześniej zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00.

■ W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej – w piątki, bezpośrednio po wieczornej Mszy św. – początek o godz. 19.15 (obowiązują zapisy – zarówno na piątkową Mszę św., jak i na nabożeństwo Drogi Krzyżowej).

■ We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (obowiązują zapisy). Początek o godz. 17.15.

Nabożeństwa Dróg Krzyżowych, Gorzkich Żali oraz dzisiejszy Wieczór Uwielbienia będą transmitowane drogą internetową (Facebook).

POLECAMY: Biblijne rekolekcje wielkopostne ONLINE (10.-14.03.); www.facebook.com/studio.strefywiary/live; godz. 21.15; prowadzi: o. Ryszard Wróbel, franciszkanin.