Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Biuletyn nr 1230 z dnia 2021-02-28


Czytanie   I:             Rdz 22, 1-2.9-13.15-18;

Psalm    116:            W krainie życia będę widział Boga;

Czytanie II:             Rz 8, 31b-34;

Ewangelia :             Mk 9, 2-10;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

                 Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na obchody Świąt Wielkiej Nocy – Świąt zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie pomaga nam przetrwać najsmutniejsze dni i największe tragedie, czas lęku i beznadziei, a jednocześnie zachęca nas do poszukiwania i realizacji woli Bożej w naszym życiu. (…) Wszystkich wiernych proszę o jak najobfitsze czerpanie z wielkopostnych praktyk tj. postu, modlitwy i jałmużny oraz innych form pobożności, w tym nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i innych. Niech trudny czas – jaki przeżywamy już od ponad roku – nie osłabi naszej gorliwości, ale stanie się impulsem do rozwoju naszej ufności i wiary w Zmartwychwstałego Pana.

 abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 01.03.Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38
– wtorek, 02.03.Iz 1, 10. 16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12
– środa, 03.03.Jr 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28
– czwartek, 04.03.

Syr 51, 13-20; Ps 16; Flp 3, 8-14; J 15, 9-17

św. Kazimierza, królewicza

– piątek, 05.03.Rdz 37, 3-28; Ps 105; Mt 21, 33-43. 45-46
– sobota, 06.03.Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3.11-32

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania! W okresie pandemii spowiedź u nas odbywa się w Auli św. Jana Pawła II. Prosimy pamiętać, że możliwość spowiedzi (w niedziele) rozpoczyna się 40 min. przed Mszą św. i kończy na 10 minut przed rozpoczęciem liturgii.

■ Poradnictwo Rodzinne – dzisiaj od godz. 9.30 do godz. 11.30, w naszym biurze parafialnym, możliwość spotkania z psychologiem, p. Anną Gaweł. Za tydzień (07.03.) dyżur pełnić będzie p. Andrea Sconosciuto (prawnik).

Dodatkowo zostaje wprowadzony dyżur Poradnictwa Rodzinnego w czwartki – między godz. 19.00 a godz. 20.30.

■ Dzisiejsza Msza św. o godz. 10.00, będzie sprawowana w intencji rodzin. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie!

■ W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej – w piątki, bezpośrednio po wieczornej Mszy św. – początek o godz. 19.15 (obowiązują zapisy).

■ We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (obowiązują zapisy). Początek o godz. 17.15.

■ W najbliższą środę (03.03.) zapraszamy na godz. 18.00, na nabożeństwo ku czci św. Józefa.

■ Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 17.30 – okazja do spowiedzi św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu; godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca; godz. 18.30 – Msza św.; godz. 19.15 – Droga Krzyżowa.

■ W pierwszą sobotą miesiąca (06.03.), zapraszamy na godz. 18.00, na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

■ W najbliższą niedzielę (07.03.) Msza św. w intencji członków Żywego Różańca o godz. 12.00, a po niej zmiana tajemnic.

■ W przyszłą niedzielę (07.03.) odbędzie się w naszym kościele Wieczór Uwielbienia (godz. 19.00). Przypominamy o konieczności wcześniejszych zapisów.

■ Nabożeństwa Dróg Krzyżowych, Gorzkich Żali oraz Wieczór Uwielbienia będa transmitowane drogą internetową (Facebook).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (jest nowy numer „Miłujcie się”, „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”).