Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Biuletyn nr 1229 z dnia 2021-02-21


Czytanie   I:             Rdz 9, 8-15;

Psalm     25:            Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność;

Czytanie II:             1 P 3, 18-22;

Ewangelia :             Mk 1, 12-15;

 

                Z Ewangelii według św. Marka:

                Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

               W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą do pełni życia. Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego (…). Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, Zbawiciela. (…)

 z Orędzia Ojca św. Franciszka na tegoroczny Wielki Post

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 22.02.

1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19

święto Katedry św. Piotra Apostoła

– wtorek, 23.02.Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15
– środa, 24.02.Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32
– czwartek, 25.02.Est 4, 17k. l-m. r-u; Ps 138; Mt 7, 7-12
– piątek, 26.02.Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26
– sobota, 27.02.Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania! W okresie pandemii spowiedź u nas odbywa się w Auli św. Jana Pawła II.

Prosimy pamiętać, że możliwość spowiedzi (w niedziele) rozpoczyna się 40 minut przed Mszą św. i kończy na 10 minut przed rozpoczęciem liturgii.

■ PORADNICTWO RODZINNE – dzisiaj od godz. 9.30 do godz. 11.30, w naszym biurze parafialnym, możliwość spotkania z pedagogiem i lekarzem – p. Marią Konecką.

Za tydzień (28.02.) dyżur będzie pełnić p. Anna Gaweł (psycholog).

■ W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej – w piątki, bezpośrednio po wieczornej Mszy św. – początek o godz. 19.15 (obowiązkowe zapisy).

■ W przyszłą niedzielę (28.02.), Msza św. o godz. 10.00, będzie sprawowana w intencji rodzin. Po Mszy św. zapraszamy na SPOTKANIE.

■ W niedziele Wielkiego Postu (o godz. 17.15) zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (obowiązkowe zapisy).