Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1228 z dnia 2021-02-14


Czytanie   I:   Kpł 13, 1 – 2. 45-46;

Psalm     32:   Tyś jest ucieczką i moją radością;

Czytanie II:   1 Kor 10, 31-11, 1;

Ewangelia :   Mk 1, 40-45;

                     Z Ewangelii według św. Marka:

                     Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

                    Prawo Mojżeszowe zakazywało zbliżać się do osób trędowatych (por. Kpł 13,45-46). Chrystus wyciągnął jednak do niego rękę, a nawet go dotknął. Ileż razy także my spotykamy w życiu biednych, bezdomnych, ludzi z marginesu. Bywamy wobec nich może nawet szczodrzy, okazujemy współczucie, ale czy podajemy dłoń? Pan Jezus uczy nas, aby nie bać się dotknięcia ręki ubogich, bo On sam jest w nich obecny. „Idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich” (w. 14). Ten, kolejny nakaz Jezusa ukazuje, że łaska Boża działa bez rozgłosu, jest darem, który pozwala grzesznym, zagubionym na powrót do wspólnoty, daje moc do składania ewangelicznego świadectwa. Mając świadomość własnych grzechów i win, prośmy Chrystusa: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.

 papież Franciszek (22.06.2016 r.)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 15.02.Rdz 4, 1-15. 25; Ps 50; Mk 8, 11-13
– wtorek, 16.02.Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Ps 29; Mk 8, 14-21
– środa, 17.02.

 Jl 2, 12-18; Ps 51; 2 Kor 5, 20–6, 3; Mt 6, 1-18

Popielec

– czwartek, 18.02.Pwt 30, 15-20; Ps 1; Łk 9, 22-25
– piątek, 19.02.Iz 58, 1-9a; Ps 51; Mt 9, 14-15
– sobota, 20.02.Iz 58, 9b-14; Ps 86; Łk 5, 27-32

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 24 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez sms.

Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowama dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania! W okresie pandemii spowiedź u nas odbywa się w Auli św. Jana Pawła II.

PORADNICTWO RODZINNE – dzisiaj od godz. 9.30 do godz. 11.30 w naszym biurze parafialnym będzie możliwość skorzystania z porady eksperta w dziedzinie kościelnego prawa małżeńskiego – p. Andrei Sconosciuto.

Z kolei za tydzień, możliwość spotkania z pedagogiem i lekarzem – p. Marią Konecką.

■ Najbliższa środa – to Środa Popielcowa – dzień postu ścisłego i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Tego dnia rozpoczynamy w Kościele okres WIELKIEGO  POSTU. W naszym kościele Msze św. w połączeniu z obrzędem posypania głów popiołem o godz.: 7.15, 17.00, 18.30 oraz o 20.00. Przed każdą Mszą -okazja do spowiedzi św.

Zapraszamy serdecznie do udziału w tegorocznych REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH!!! Odbęda się one w naszym kościele w dniach od 19 do 21 lutego (piątek, sobota, niedziela). Rekolekcje poprowadzi o. prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv z Rzymu.

U  W  A  G  A : Na każde spotkanie rekolekcyjne trzeba wcześniej się zapisać.

P  R  O  G  R  A  M :

-piątek – od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.; 18.00 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej; 18.30 – Msza św.; bezpośrednio po liturgii – nauka rekolekcyjna; na zakończenie adoracja Najśw. Sakramentu – do godz. 20.30 (w tym czasie także okazja do sakramentu pokuty)

– sobota – od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.; 18.30 – Msza św.; bezpośrednio po liturgii – nauka rekolekcyjna; na zakończenie adoracja Najśw. Sakramentu – do godz. 20.30 (w tym czasie także okazja do sakramentu pokuty)

-niedziela – Msze św. według zwykłego planu – na każdej Mszy św. nauka rekolekcyjna; okazja do spowiedzi – tak jak w każdą niedzielę; godz. 17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (w tym czasie okazja do spowiedzi św.); 18.00 – Msza św.; po liturgii końcowa nauka rekolekcyjna, a po niej adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 20.00 (w tym czasie okazja do sakramentu pokuty).

Rekolekcje będą transmitowane ONLINE poprzez facebookowy profil naszego kościoła (w piątek od godz. 18.00; w sobotę od godz. 18.30; w niedzielę od godz. 17.15),