Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Biuletyn nr 1222 z dnia 2021-01-03


Czytanie  I:    Syr 24, 1-2.8-12;

Psalm  147 :   Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało;

Czytanie II:   Ef 1, 3-6.15-18;

Ewangelia:    J 1, 1-18;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

            Wszystko bierze swój początek w Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo było na początku u Boga. A przez Słowo wszystko się stało. Słowo stało się ciałem i jako Jezus z Nazaretu zamieszkało między nami. W Nim staliśmy się dziećmi Bożymi. W Nim Ojciec wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata. W Nim zostaliśmy napełnieni wszelkim błogosławieństwem z nieba. Chrystus, który jest w łonie Ojca, objawił Go nam i zbawił na wieki, abyśmy cieszyli się niebiańskim szczęściem. Ojciec Chwały przez poznanie Chrystusa, dał nam ducha mądrości i objawienia, tak iż coraz lepiej i głębiej Go poznajemy. Oświecił też oczy serca naszego, abyśmy stale widzieli wspaniałą wieczność, do której nas powołał.

 Marek Ristau  (www.mateusz.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 04.01.1 J 3, 7-10; Ps 98; J 1, 35-42
– wtorek, 05.01.1J 3, 11-21; Ps 100; J 1, 43-51

– środa, 06.01.

Iz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3,2-6; Mt 2, 1-12

uroczystość Objawienia Pańskiego

– czwartek, 07.01.1 J 3, 22-4, 6; Ps 2; Mt 4, 12-17.23-25
– piątek, 08.01.1 J 4, 7-10; Ps 72; Mk 6, 34-44
– sobota, 09.01.1 J 4, 11-18; Ps 72; Mk 6, 45-52

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne rezygnujemy, z praktykowanej tradycyjnie w tym czasie, wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą”. Jeśli warunki na to pozwolą, będzie mogła się ona odbyć w późniejszym terminie.

■ Dziś (03.01.), o godz. 12.00, zostanie odprawiona Msza św. w intencji Róż Różańcowych. Bezpośrednio po liturgii nastąpi zmiana tajemnic.

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna czynna TYLKO w czwartek.

■ W środę (06.01.) przypada obowiązkowa uroczystość OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO (Trzech Króli). Msze św. (na które trzeba się wcześniej zapisać) o godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 oraz o 18.00. Na zakończenie liturgii zostaną pobłoosławione kadzidło i kreda.

W najbliższy piątek (08.01.), o godz. 17.00, odbędzie się pierwsze w nowym roku spotkanie formacyjne dla polskich studentów. Zapraszamy!

■ W przyszłą niedzielę (10.01.) wznawiamy spotkania katechetyczne dla dzieci pierwszokomunijnych oraz dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Udział we Mszach św. w okresie świątecznym (limit: 24 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie  (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00).

Proszę zwrócić uwagę na obowiązujące aktualnie zasady dotyczące przemieszczania się osób. W wypadku rezygnacji z zarezerwowanego miejsca, prosimy koniecznie o informację!

■ Ukazał się pierwszy tom monumentalnego dzieła, ukazującego w sposób profesjonalny historię naszego kościoła. Jest to książka autorstwa ks. dr. Dariusza Radziechowskiego pt. „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Do nabycia w naszej zakrystii, w cenie 10 euro. POLECAMY!

Kalendarze na rok 2021 oraz aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

W Imię Boże rozpoczynamy Rok Pański 2021 !!!