Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1205 z dnia 2020-09-06


Czytanie  I:    Ez 33, 7-9;

Psalm    95:    Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie;

Czytanie II:   Rz 13, 8-10;

Ewangelia:    Mt 18, 15-20;

                     

                     Z Ewangelii według św. Mateusza:

                     Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 07.09.1 Kor 5, 1-8; Ps 5; Łk 6, 6-11
– wtorek, 08.09.

Mi 5, 1-4; Ps 13; Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16.18-23

święto Narodzenia NMP

– środa, 09.09.1 Kor 7, 25-31; Ps 45; Łk 6, 20-26
– czwartek, 10.09.1 Kor 8, 1b-7. 10-13; Ps 139; Łk 6, 27-38
– piątek, 11.09.1 Kor 9, 16-19. 22-27; Ps 84; Łk 6, 39-42
– sobota, 12.09.1 Kor 10, 14-22; Ps 116B; Łk 6, 43-49

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Decyzją premiera Giuseppe Conte, ze względu na zagrożenie COVID-19, stan wyjątkowy został przedłużony na terenie Włoch do 15 października 2020 r. Tym samym ograniczenia sanitarne – również te dotyczące kościołów – obowiązują do tego terminu.

Od przyszłej niedzieli (13 września), wracamy do zwykłego planu Mszy niedzielnych: 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00. Serdecznie zapraszamy!

■ W sobotę (12 września) odbędzie się uroczysty koncert TOTUS TUUS, okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Miejsce i czas: Ostia Antica, Sala Riario, Piazza Della Rocca 13, godz. 18.30. Konieczna wcześniejsza rezerwacja (tel. 389 78 75 133)!

■ Od niedzieli, 20 września, uruchomiony zostanie przy naszym kościele punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący istniejących ograniczeń spowodowanych COVID-19, różnych form pomocy  – socjalnej, psychologicznej, prawnej – oferowanej przez Comune di Roma oraz INPS. Punkt ten poprowadzi, współpracująca z rzymską Caritas, p. Iwona Bigos (Mediatore Culturare nell’ Area Socio-Sanitaria).

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele podczas trwającego stanu wyjątkowego we Włoszech:

– we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie może przesłać o każdej porze sms-em

– Komunię św. przyjmujemy na rękę

– unikamy tworzenia zwartych grup

– używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans

– ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty (w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie: od godz. 17.30 – 18.20. W niedziele: 40 min przed Mszą św.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00 (dla prywatnej modlitwy i adoracji).

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można także kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową.

■ Dzisiejszą Mszą św. o godz. 11.00, wznawiamy bezpośrednie przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św., która odbędzie się 18 października.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń dzieci, pragnących w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św., a także młodzieży pragnącej przystąpić do bierzmowania w roku 2022. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką

■ Poradnictwo rodzinne – kontakt: 328 466 47 75.