Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1203 z dnia 2020-08-23


Czytanie I:                 Iz 22, 19-23

Ps 138 (137):              Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Czytanie II:               Rz 11, 33-36

Ewangelia:                Mt 16, 13-20

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

* * * * * * * * * * * *

W Ewangelii usłyszeliśmy rozmowę Jezusa z Apostołami. W odpowiedzi na wyznanie Piotra, Jezus zapowiada mu pierwszeństwo pośród Apostołów. Nazywa go Skałą, na której będzie zbudowany Kościół, którego piekielne bramy nie przemogą. Jezus obiecał Piotrowi, a przez niego nam wszystkim, że moce zła nie pokonają wspólnoty założonej przez Jezusa a Kościół będzie trwać do końca świata.

Nasz nieprzyjaciel wie, że nie jest w stanie pokonać Kościoła, bo w tej wspólnocie jest obecny sam Jezus, dlatego zły duch robi wszystko, aby rozbić jedność Kościoła. W tym celu posługuje się zamętem. Ale Słowo Boga mówi: „bramy piekielne go nie przemogą”. Przez te słowa, Bóg pragnie wlać w Twoje serce pokój.

Po ludzku patrząc Piotr nie był dobrym kandydatem na pierwszego papieża. Byli lepsi, bardziej rozmodleni, bardziej inteligentni, bardziej, bardziej… Ale Bóg chce fundamentu kruchego, by pokazać, że siła Kościoła, to nie potęga ludzi, ich zdolności, ich pobożność, ale siłą Kościoła jest Duch Święty. Ten sam, który pierwszemu papieżowi objawił kim naprawdę jest Jezus.

Bóg nigdy nie pozostawi nas samych, nie dajmy więc sobie odebrać nadziei. To On prowadzi Kościół, swoją wspólnotę, posługując się pasterzami. Gdy jesteśmy we wspólnocie Kościoła, jesteśmy we wspólnocie z Jezusem. Kiedy jesteśmy przy Jezusie, jesteśmy w zwycięskiej drużynie.

(autor: ks. ks. Sebastian Koper)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 24.08.

Ap 21, 9b-14; Ps 145; J 1, 45-51

Święto św. Bartłomieja, Apostoła

– wtorek, 25.08.2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Ps 96 (95); Mt 23, 23-26
– środa, 26.08.

Prz 8, 22-35; Ps 48; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11

Uroczystość NMP Częstochowskiej

– czwartek, 27.08.

1 Kor 1, 1-9; Ps 145 (144); Mt 24, 42-51

św. Moniki

– piątek, 28.08.

1 Kor 1, 17-25; Ps 33 (32); Mt 25, 1-13

św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

– sobota, 29.08.

Jr 1, 17-19; Ps 71; Mk 6, 17-29

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Decyzją Prezesa Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Conte stan wyjątkowy ze względu na zagrożenie COVID-19 został przedłużony do 15 października 2020 r. Tym samym ograniczenia sanitarne –  w tym i te dotyczące kościołów – obowiązują do tego samego terminu.

Obecnie, w okresie wakacyjnym, Msze św. w niedziele są odprawiane o godz. 7.15, 8.30, 10.00, 11.00 i o 18.00.

■ Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką, bezbożną ideologią. Przypominamy o apelu Apostolstwa Trzeźwości, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję od napojów alkoholowych.

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele podczas trwającego stanu wyjątkowego we Włoszech:

– we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby;

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00;

– Komunię św. przyjmujemy na rękę;

– unikamy tworzenia zwartych grup;

– używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans;

– ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi (w Auli Jana Pawła II): w tygodniu od godz. 17.30 – 18.20. W niedziele, 40 min przed Mszą św.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00 dla prywatnej modlitwy i adoracji.

Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można także kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową.

■ Można zgłaszać dzieci, które od nowego roku szkolnego podjęłyby naukę w naszej Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy! Kontakt: p. dyr. Joanna Chojnacka (telefon: 340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).