Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

UROCZ. TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Biuletyn nr 1192 z dnia 2020-06-07


Czytanie     I:             Wj 34, 4b-6. 8-9;

Psalm – Dn 3:             Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże;

Czytanie    II:             2 Kor 13, 11-13;

Ewangelia   :             J 3, 16-18;

Z Ewangelii według św. Jana

                    Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek,  08.06.

1 Krl 17, 1-6; Ps 121; Mt 5, 1-12

św. Jadwigi, królowej

– wtorek, 09.06.1 Krl 17, 7-16; Ps 4; Mt 5, 13-16
– środa, 10.06.1 Krl 18, 20-39; Ps 16; Mt 5, 17-19
– czwartek, 11.06.

1 Krl 18,41-46; Ps 65; Mt 5,20-26

św. Barnaby, apostoła

– piątek, 12.06.1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27; Mt 5, 27-32
– sobota, 13.06.

1 Krl 19, 19-21; Ps 16; Mt 5, 33-37

św. Antoniego z Padwy, prezbitera i DK

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

■ Istnieje jeszcze możliwość oglądania (poprzez Facebook) transmisji „na żywo” z naszego kościoła (należy wpisać: Kościół św. Stanisława Rzym):

-Niedziela Trójcy Świętej:                           * Msza św. o godz. 18.00, *Wieczór Uwielbienia o godz. 19.00

– od  poniedziałku do soboty:                      * Msza św. o godz. 18.30  (na zakończenie – nabożeństwo czerwcowe)

– uroczystość Bożego Ciała (14.06.):            * Msza św. o godz. 18.00    (na zakończenie – nabożeństwo czerwcowe)

■ W niedzielę transmisja Mszy św. online TYLKO o godz. 18.00.

W przyszłą niedzielę (14.06.) obchodzimy we Włoszech uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.

■ Zarówno dziś jak i w przyszłą niedzielę (14.06.), zostanie odprawiona w naszym kościele dodatkowa Msza  św. o godz. 13.00 (konieczne jest wcześniejsze wpisanie się na listę).

■ Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii „na żywo” w naszym kościele oraz do korzystania z sakramentu spowiedzi św.

■ W niedzielę, 21.06., w czasie Mszy św. o godz. 18.00, w kościele parafialnym Santa Maria in Portico in Campitelli, grupa młodzieży z naszej wspólnoty przyjmie sakrament bierzmowania. Kandydaci do bierzmowania proszeni są o pilny kontakt z ks. Mateuszem! 

■ Nabożeństwa czerwcowe (ku czci Najświętszego Serca Jezusowego) są odprawiane codziennie na zakończenie wieczornej Mszy św.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne (z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności) we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można się nadal kontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

■ Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami administracji państwowej oraz przedstawicieli Episkopatu Włoch, począwszy od 18 maja, JEST  MOŻLIWY UDZIAŁ WIERNYCH w Mszach i nabożeństwach sprawowanych we włoskich kościołach – także i w naszym kościele!

Z A S A D Y:

-we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby !

-uczestnicy zajmują wyznaczone, wyraźnie oznakowane miejsca

– W Mszach niedzielnych – czyli w sobotę wieczorem o godz. 18.30, oraz w samą niedzielę o godz. 7.15, 8.30., 10.00., 11.00., 12.00 oraz 18.00 – uczestniczyć mogą te osoby, które zgłosiły się osobiście (odpowiednio wcześniej) i zostały wpisane na listę

-zapisy na listę, na konkretny termin, będą odbywały się wyłącznie drogą telefoniczną – numer telefonu: 380 647 71 27. Pod ten numer można dzwonić codziennie między godz. 16.00 a 17.30 oraz między godz. 20.00 a 21.00. W danym tygodniu przyjmujemy zapisy jedynie na najbliższą niedzielę

-przy wejściu do kościoła, osoba specjalnie wyznaczona, będzie wpuszczała uczestników według sporządzonej listy

-punktualnie o godzinie rozpoczęcia Mszy św. drzwi zostaną zamknięte i nie będzie już możliwości dołączenia do uczestników (prosimy przyjść przynajmniej 5 minut wcześniej)

-przy wejściu należy zdezynfekować ręce (najlepiej mieć ze sobą żel dezynfekujący) i zachowywać odstęp przynajmniej 1,5 metra

-każdy uczestnik musi mieć założoną maskę zasłaniającą usta i nos

-znak pokoju przekazujemy jedynie przez skinienie głową

Komunię św.  przyjmujemy na rękę

nie tworzymy zwartych grup przed kościołem, zarówno przed jak i po Mszy

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła do ustawionego tam koszyka

-prosimy o pozostanie w domu te osoby, które w ostatnim czasie miały kontakt z zakażonymi lub które mają symptomy zachorowania, jak i te, których temperatura ciała przekracza 37,5 stopnia Celsjusza

-gdy chodzi o możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania to na razie miejscem jego sprawowania będzie Aula św. Jana Pawła II. Zarówno spowiednik jak i penitent używają masek i zachowują odpowiedni odstęp. Osoby oczekujące muszą zachować bezpieczną odległość od siebie. W dni powszednie będzie taka możliwość od godz. 17.30 do godz. 18.20. Zachęcamy, aby właśnie w dni powszednie korzystać z tego sakramentu. W niedzielę również istnieje taka możliwość, ale jedynie przed Mszą św., na którą było się zapisanym (nie ma takiej możliwości w trakcie tejże Mszy). Dojście do Auli przez drzwi z lewej strony bramy głównej kościoła (bezpośrednio z ulicy Botteghe Oscure). Przypominamy, że na spowiedź można umówić się także w innym, dogodnym terminie (telefonicznie lub mailowo).

-prosimy o bezwzględne dostosowanie się do obowiązujących zasad

■ W zakrystii można nabyć najnowszy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się” oraz tygodnik katolicki „Niedziela”.