Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Biuletyn nr 1188 z dnia 2020-05-10


Czytanie  I:    Dz 6, 1-7;

Psalm    33:    Okaż swą łaskę ufającym Tobie;

Czytanie II:   1 P 2, 4-9;

Ewangelia:    J 14, 1-12;

                  Z Ewangelii według św. Jana:

                  Jezus powiedział do swoich uczniów: “Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: “Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: “Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: “Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

                  Najpierw Chrystus Pan jest Drogą do mnie samego. Odchodząc od Boga i od Bożych przykazań, człowiek gubi samego siebie – nie wie już, ani kim jest, ani po co żyje, ani dokąd idzie. Dopiero dzięki Chrystusowi człowiek może siebie odnaleźć. Jest również Chrystus Pan Drogą do moich bliźnich. Im mocniej trzymam się Chrystusa, tym bardziej wyzwalam się z egoizmu i z różnych form miłości niedojrzałej lub zdeformowanej, tym lepiej rozumiem prawdziwą miłość bliźniego. (…) Jest wreszcie Chrystus naszą Drogą do Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. To dzięki Niemu wiemy, że Bóg jest samym miłosierdziem i że naszymi grzechami zadajemy Mu ból. To tylko mocą Jego łaski możemy dostąpić ich odpuszczenia i przybliżyć się do Boga, a nawet otrzymać udział w jego Boskiej naturze i stać się Jego dziećmi.

o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek,  11.05.Dz 14, 5-18; Ps 115; J 14, 21-26
– wtorek, 12.05.Dz 14, 19-28; Ps 145; J 14, 27-31a
– środa, 13.05.Dz 15, 1-6; Ps 122; J 15, 1-8
– czwartek, 14.05.

Dz 1, 15-17.20-26; Ps 113; J 15, 9-17

św. Macieja, apostoła

– piątek, 15.05.Dz 15, 22-31; Ps 57; J 15, 12-17
– sobota, 16.05.

Ap 12, 10-12; Ps 34; 1Kor 1, 10-18; J 17, 20-26

św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Odpowiadając na prośbą Ojca Świętego podejmijmy – w łączności z wyznawcami wszystkich religii – w najbliższy czwartek, 14 maja, modlitwę, post oraz dzieła miłosierdzia w intencji przezwyciężenia epidemii i jej konsekwencji.

■ Cały czas obowiązują administracyjne obostrzenia dotyczące kultu religijnego we Włoszech. Ze strony władz kościelnych nadal udzielona zostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. z powodu wieku lub względów zdrowotnych.

■ Zachęcamy do oglądania (poprzez Facebook) transmisji „na żywo” z naszego kościoła (należy wpisać: Kościół św. Stanisława Rzym):

 

-V Niedziela Wielkanocna:            * Msze św. o godz. 10.00 i 18.00.;

(10.05.)                                                 * nabożeństwo majowe o godz. 17.30;

-od poniedziałku do soboty:          * nabożeństwo majowe o godz. 18.00;

                                                                  * Msza św. o godz. 18.30.

 

■ W przyszłą niedzielę (17.05.) o godz. 10.00, zostanie odprawiona w naszym kościele uroczysta Msza św. dziękczynna za osobę i dzieło życia św. Jana Pawła II oraz za powrót – przed 100 laty – naszego kościoła w polskie ręce.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów pozostają nieczynne. We wszelkich sprawach można się kontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00 do godz. 17.30. W tym czasie można skorzystać z sakramentu pokuty. Na spowiedź można się także umówić (telefonicznie lub mailowo) w innym, dogodnym terminie.

■ Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami administracji państwowej oraz przedstawicieli Episkopatu Włoch, począwszy od poniedziałku, 18 maja, będzie możliwy udział wiernych w Mszach i nabożeństwach sprawowanych we włoskich kościołach – także i w naszym kościele!

Z A S A D Y:

-we Mszy św. lub nabożeństwie może uczestniczyć taka liczba osób, aby pomiędzy nimi była zachowana odległość przynajmniej jednego metra. W związku z tym, w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby

-uczestnicy zajmują wyznaczone, wyraźnie oznakowane miejsca w ławkach

-uczestniczyć mogą te osoby, które zgłosiły się osobiście (odpowiednio wcześniej) i zostały wpisane na listę

-zapisy na listę, na konkretny termin, będą odbywały się drogą telefoniczną (podany zostanie specjalny numer telefonu i godziny, kiedy będzie on dostępny)

-przy wejściu do kościoła, osoba specjalnie wyznaczona, będzie wpuszczała uczestników według sporządzonej listy

-punktualnie o godzinie rozpoczęcia Mszy św. drzwi zostaną zamknięte i nie będzie już możliwości dołączenia do uczestników

-przy wejściu należy zdezynfekować ręce (najlepiej mieć ze sobą żel dezynfekujący) i zachowywać odstęp przynajmniej 1,5 metra

-każdy uczestnik musi mieć założoną maskę zasłaniającą usta i nos

-znak pokoju przekazujemy jedynie przez skinienie głową

-zaleca się przyjmowanie Komunii św. na rękę

nie tworzymy zwartych grup przed kościołem, zarówno przed jak i po Mszy

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła do ustawionego tam koszyka

-prosimy o pozostanie w domu osoby, które w ostatnim czasie miały kontakt z zakażonymi lub które mają symptomy zachorowania, jak i te, których temperatura ciała przekracza 37,5 stopnia Celsjusza

-pierwsze zapisy rozpoczniemy w przyszłą niedzielę – 17 maja

-gdy chodzi o możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania to, począwszy od 18 maja, miejscem jego sprawowania będzie Aula św. Jana Pawła II. Zarówno spowiednik jak i penitent używają masek i zachowują odpowiedni odstęp. Osoby oczekujące muszą zachować bezpieczną odległość. W dni powszednie będzie taka możliwość od godz. 17.30 do godz. 18.20. Zachęcamy, aby właśnie w dni powszednie korzystać z tego sakramentu! W niedzielę również istnieje taka możliwość, ale jedynie przed lub po Mszy św., na którą się było zapisanym (nie ma takiej możliwości w czasie tejże Mszy). Dojście do Auli przez drzwi z lewej strony bramy głównej kościoła (bezpośrednio z ulicy Botteghe Oscure). Przypominamy, że na spowiedź można umówić się także w innym, dogodnym terminie (telefonicznie lub mailowo).

-prosimy o bezwzględne dostosowanie się do obowiązujących zasad

■ Planowane wybory Prezydenta RP zostały przesunięte na termin późniejszy.

■ Informujemy, że ojcowie redemptoryści z rzymskiego kościoła św. Alfonsa (Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy) prowadzą transmisję: Mszy św. niedzielnej (o godz. 9.30) oraz w środy (od godz. 17.00) – Nowenny i Mszy św. (w języku polskim).

■ Osoby, które w związku z obecną sytuacją znalazły się w trudnym położeniu ekonomicznym, mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez władze Rzymu. https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC560368

■ Pani Bożena Wróblewska udziela bezpłatnie porad na temat wszelkich rozporządzeń dotyczących pomocy osobom z problemami ekonomicznymi (tel. 338 92 45 961).

■ Intencje mszalne, które zostały przyjęte, zostaną odprawione w ustalonych terminach.